Màng Bọc Thực Phẩm Pe Tn 60M Food Wrap

Nhãn hiệu: Thảo Ngân
41,000₫

Xem chi tiết

Màng Bọc Thực Phẩm Pe Tn 60M Food Wrap. Barcode: 8938531893001. CBCL: qcvn 12-1:2011/byt

Sản phẩm liên quan