TUYỂN DỤNG

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG US.MART


1. Nhân Viên Thiết Kế

- Chịu trách nhiệm Thiết kế hình ảnh các chương trình theo tháng, năm

- Thiết kế các công cụ quảng cáo tại điểm bán POSM

- Thiết kế trưng bày sản phẩm theo chủ đề chương trình

- Thiết kế leaflet, catalog, bao bì, hộp ….

- Làm việc với agency thi công quảng cáo và đảm bảo tiến độ chương trình

- Cập nhật thông tin khách hàng

- Quản lý các vật tư khuyến mãi


Lương: 8.000.000đ

Gửi hồ sơ vào email hr@usmart.vn