Liên hệĐỂ LIÊN HỆ TRỰC TIẾP CÁC PHÒNG:

PHÒNG THU MUA:
Phone: (028) 3838.5455 / 089.944.8431
Email : thumuausmart01@gmail.com / thumua@usmart.vn

PHÒNG KINH DOANH:
Phone: (028) 3838.5455
Email : usmartvietnam@gmail.com

PHÒNG KẾ TOÁN:
Phone: (028) 3838.5455
Email : admin@usmart.vn

PHÒNG MARKETING:
Phone: (028) 3838.5455
Email : mkt@usmart.vn

PHÒNG NHÂN SỰ:
Phone: (028) 3838.5455
Email : hr@usmart.vn