Saussage

Ch-Xúc Xích Việt Mỹ 500gr
Ch-Xúc Xích Việt Mỹ 500gr Barcode: 8935019599868
78,000₫
Ch-Xúc Xích Việt Xông Khói 250gr
Ch-Xúc Xích Việt Xông Khói 250gr Barcode: 8935019599844
64,000₫
Lạp Xưởng Mai Quế Lộ Tôm Mỹ Trân 200gr
Lạp Xưởng Mai Quế Lộ Tôm Mỹ Trân 200gr Barcode: 8938502452107 Số Công Bố: 01/cosomytran/2018
83,000₫
Lạp Xưởng Nạc Tân Huê Viên 500gr
Lạp Xưởng Nạc Tân Huê Viên 500gr Barcode: 8936014312513 Số Công Bố: số: 20/Công Ty Tân Huê Viên/2019
138,000₫
Lạp Xưởng Tiêu Tân Huê Viên 500gr
Lạp Xưởng Tiêu Tân Huê Viên 500gr Barcode: 8936014316467 Số Công Bố: số: 21/Công Ty Tân Huê Viên/2019
136,000₫
Lạp Xưởng Tôm Tân Huê Viên 200gr
Lạp Xưởng Tôm Tân Huê Viên 200gr Barcode: 8936014312490 Số Công Bố: số: 19/Công Ty Tân Huê Viên/2019
69,000₫
Lạp Xưởng Tôm Tân Huê Viên 500gr
Lạp Xưởng Tôm Tân Huê Viên 500gr Barcode: 8936014310120 Số Công Bố: số: 19/Công Ty Tân Huê Viên/2019
169,000₫
Free
Lạp Xưởng Trứng Muối Tân Huê Viên 500gr
Giảm giá
Lạp Xưởng Trứng Muối Tân Huê Viên 500gr
Lạp Xưởng Trứng Muối Tân Huê Viên 500gr Barcode: 8936014316382 Số Công Bố: số: 06/Công Ty Tân Huê Viên/2019
164,000₫ 155,800₫
Lạp Xưởng Xông Khói Tân Huê Viên 500gr
Lạp Xưởng Xông Khói Tân Huê Viên 500gr Barcode: 8936014319215 Số Công Bố: số: 021/2018/YTST/XNCB
136,000₫
Free
Xúc Xích Cocktail Le Gourmet 200gr
Giảm giá
Xúc Xích Cocktail Le Gourmet 200gr
Xúc Xích Cocktail Le Gourmet 200gr Barcode: 8935019509010
48,000₫ 44,000₫
Free
Xúc Xích Deli 200gr
Giảm giá
Xúc Xích Deli 200gr
Xúc Xích Deli 200gr Barcode: 8935019599752
39,000₫ 37,200₫
Free
Xúc Xích Deli Sumo 250gr
Giảm giá
Xúc Xích Deli Sumo 250gr
Xúc Xích Deli Sumo 250gr Barcode: 8935019599776
51,000₫ 44,000₫
Xúc Xích Đức 10cm Le Gourmet 200gr
Xúc Xích Đức 10cm Le Gourmet 200gr Barcode: 8935019598717
50,000₫
Xúc Xích Đức 10cm Le Gourmet 500gr
Xúc Xích Đức 10cm Le Gourmet 500gr Barcode: 8935019598748
117,000₫
Xúc Xích Tỏi Xông Khói Hảo Hạng XL Le Gourmet 200gr
Xúc Xích Tỏi Xông Khói Hảo Hạng XL Le Gourmet 200gr Barcode: 8935019506118
48,000₫
Free
Xúc Xích Vườn Bia 10cm Le Gourmet 200gr
Giảm giá
Xúc Xích Vườn Bia 10cm Le Gourmet 200gr
Xúc Xích Vườn Bia 10cm Le Gourmet 200gr Barcode: 8935019503216
53,000₫ 49,400₫
Xúc Xích Vườn Bia 15cm Le Gourmet 500gr
Xúc Xích Vườn Bia 15cm Le Gourmet 500gr Barcode: 8935019503278
123,000₫
XúC XíCh Johnsonville Beddar Phô Mai Mỹ 396Gr
XúC XíCh Johnsonville Beddar Phô Mai Mỹ 396Gr Barcode: 0077782024203
160,000₫
Free
XúC XíCh Johnsonville Vị Cay Nồng Mỹ
Giảm giá
XúC XíCh Johnsonville Vị Cay Nồng Mỹ
XúC XíCh Johnsonville Vị Cay Nồng Mỹ Barcode: 0077782024319
160,000₫ 152,000₫
XúC XíCh Johnsonville Vị Tỏi Mỹ
XúC XíCh Johnsonville Vị Tỏi Mỹ Barcode: 0077782024265
160,000₫