Fruit & Veggies

Táo Wow Namphi 500g
Táo Wow Namphi 500g

Đơn Vị Tính: 500g

44,500₫
Táo Sugarbee Mỹ 500g
Táo Sugarbee Mỹ 500g

Đơn Vị Tính: 500g

94,500₫
Táo Rosalyn Organic Mỹ 500g
Táo Rosalyn Organic Mỹ 500g

Đơn Vị Tính: 500g

59,500₫
Táo Rockit Newzealand (5 Trái)
Táo Rockit Newzealand (5 Trái)
165,000₫
Táo Rockit 4 Trái Mỹ
Táo Rockit 4 Trái Mỹ
149,000₫
Táo Mật Fuyukoi Nhật 500g
Táo Mật Fuyukoi Nhật 500g

Đơn Vị Tính: 500g

309,500₫
Táo Mật Fuiji Nam Phi 500g
Táo Mật Fuiji Nam Phi 500g

Đơn Vị Tính: 500g

44,500₫
Táo Kiku Mỹ 500g
Táo Kiku Mỹ 500g

Đơn Vị Tính: 500g

43,500₫
Táo Gala Mỹ Size 125 500g
Táo Gala Mỹ Size 125 500g

Đơn Vị Tính: 500g

59,500₫
Táo Fuji Mỹ D17310 500g
Táo Fuji Mỹ D17310 500g

Đơn Vị Tính: 500g

49,500₫
Táo Fuji Mỹ D14687 500g
Táo Fuji Mỹ D14687 500g

Đơn Vị Tính: 500g

64,500₫
Táo Fuji Hàn Quốc 500g
Táo Fuji Hàn Quốc 500g

Đơn Vị Tính: 500g

59,500₫
Táo Envy Mỹ Siza 80 500g
Táo Envy Mỹ Siza 80 500g

Đơn Vị Tính: 500g

74,500₫
Táo Envy Mỹ (Size 70) 500g
Táo Envy Mỹ (Size 70) 500g

Đơn Vị Tính: 500g

89,500₫
Táo Ambrosia Mỹ Túi 500g
Táo Ambrosia Mỹ Túi 500g

Đơn Vị Tính: 500g

59,500₫
Táo Ambrosia Canada 500g
Táo Ambrosia Canada 500g

Đơn Vị Tính: 500g

59,500₫
Quýt Ai Cập 500g
Quýt Ai Cập 500g

Đơn Vị Tính: 500g

44,500₫
Phúc Bồn Tử Đà Lạt 170gr
Phúc Bồn Tử Đà Lạt 170gr
100,000₫
Ổi Ruột Trắng Phúc Lộc Thọ Vietgap 500g
Ổi Ruột Trắng Phúc Lộc Thọ Vietgap 500g

Đơn Vị Tính: 500g

24,500₫
Nho xanh không hạt Úc D12050 500g
Nho xanh không hạt Úc D12050 500g

Đơn Vị Tính: 500g

159,500₫