Tea Bag

Bộ Quà Tặng Đoàn Viên Nokchawon HQ 580gr
Bộ Quà Tặng Đoàn Viên Nokchawon HQ 580gr.

37 x 8 x 24    Bar code: 8801767103322

. CBCL Số:
561,000₫
Trà Sâm Mật Ong HQ Nokchawon HQ 1310gr
Trà Sâm Mật Ong HQ Nokchawon HQ 1310gr.

8.2 x 8.2 x 12.2

07/2020/TRAHAN-TCB

. CBCL Số: 07/2020/TRAHAN-TCB
328,000₫
Trà Mật Ong Trái Mộc Nokchawon Qua HQ 580gr
Trà Mật Ong Trái Mộc Nokchawon Qua HQ 580gr.

8.2 x 8.2 x 12.2

43034/2017/ATTP-XNCB

. CBCL Số: 43034/2017/ATTP-XNCB
192,000₫
Trà Thanh Yên Mật Ong Nokchawon HQ 580gr
Trà Thanh Yên Mật Ong Nokchawon HQ 580gr.

8.2 x 8.2 x 12.2

43033/2017/ATTP-XNCB

. CBCL Số: 43033/2017/ATTP-XNCB
185,000₫
Trà Gừng Vinatea 40gr
Trà Gừng Vinatea 40gr

13 x 7.2 x 7.8

Barcode: 8934593042586
47,000₫
Trà Darjeeling Tea Messmer Đức 43.75gr
Trà Darjeeling Tea Messmer Đức 43.75gr

16 x 6.5 x 7.2

Barcode: 4001257218206
109,000₫
Trà Thảo Mộc Thuần Túy Pure Herbs Messmer Đức 50gr
Trà Thảo Mộc Thuần Túy Pure Herbs Messmer Đức 50gr

16 x 6.5 x 7.2

Barcode: 4002221011311
109,000₫
Trà Thư Giãn Relaxation Messmer Đức 40gr
Trà Thư Giãn Relaxation Messmer Đức 40gr

13 x 6.5 x 7,2

Barcode: 4002221029934
121,000₫
Trà Detox Messmer Đức 40gr
Trà Detox Messmer Đức 40gr

13 x 6.5 x 7,2

Barcode: 4002221032385
121,000₫
Trà Tốt Cho Dạ Dày Messmer Đức 40gr
Trà Tốt Cho Dạ Dày Messmer Đức 40gr

13 x 6.5 x 7,2

Barcode: 4002221029910
121,000₫
Hồng Trà Nam Phi Messmer Đức 40r
Hồng Trà Nam Phi Messmer Đức 40r

13 x 6.5 x 7,2

Barcode: 4002221007130
121,000₫
Trà Táo Chanh Messmer Đức 50gr
Trà Táo Chanh Messmer Đức 50gr

13 x 6.5 x 7,2

Barcode: 4002221031685
121,000₫
Trà Ngủ Ngon Dream Catcher Messmer Đức 40gr
Trà Ngủ Ngon Dream Catcher Messmer Đức 40gr

13 x 6.5 x 7,2

Barcode: 4002221034778
121,000₫
Trà Bổ Sung Vitamin C Messmer Đức 50gr
Trà Bổ Sung Vitamin C Messmer Đức 50gr

13 x 6.5 x 7,2

Barcode: 4002221035324
182,000₫
Trà Bổ Sung Kẽm Plus Zinc Messmer Đức 50gr
Trà Bổ Sung Kẽm Plus Zinc Messmer Đức 50gr

13 x 6.5 x 7,2

Barcode: 4002221035362
182,000₫
Trà Đen Hảo Hạng Vinatea 50gr
Trà Đen Hảo Hạng Vinatea 50gr

14.8 x 6.8 x 7.8

Barcode: 8934593042500
45,000₫
Trà Thái Nguyên Vinatea 50gr
Trà Thái Nguyên Vinatea 50gr

14.8 x 6.8 x 7.8

Barcode: 8934593042456
42,000₫
Trà Dâu Vinatea 50gr
Trà Dâu Vinatea 50gr

15 x 6.8 x 7.8

Barcode: 8935295500824
41,000₫
Trà Goodnight Vinatea 40gr
Trà Goodnight Vinatea 40gr Barcode: 8934593042562
47,000₫
Trà Xanh Nguyên Chất Twinings Ba Lan 50gr
Trà Xanh Nguyên Chất Twinings Ba Lan 50gr Barcode: 070177086664
198,000₫
Trà Xanh Hoa Nhài Twinings Ba Lan 50gr
Trà Xanh Hoa Nhài Twinings Ba Lan 50gr Barcode: 070177173166
198,000₫
Trà Thảo Mộc Dâu Và Xoài Twinings Ba Lan 50gr
Trà Thảo Mộc Dâu Và Xoài Twinings Ba Lan 50gr Barcode: 070177118495
198,000₫
Trà Thảo Mộc Chanh Và Gừng Twinings Ba Lan 50gr
Trà Thảo Mộc Chanh Và Gừng Twinings Ba Lan 50gr Barcode: 070177118563
198,000₫
Trà Thảo Mộc Bạc Hà Twinings Ba Lan 50gr
Trà Thảo Mộc Bạc Hà Twinings Ba Lan 50gr Barcode: 070177118525
198,000₫
Trà Đen Trái Cây Twinings Ba Lan 50gr
Trà Đen Trái Cây Twinings Ba Lan 50gr Barcode: 070177025953
176,000₫
Trà Đen Hương Đào Twinings Ba Lan 50gr
Trà Đen Hương Đào Twinings Ba Lan 50gr Barcode: 070177055639
176,000₫
Trà Đen Hương Chanh Twinings Ba Lan 50gr
Trà Đen Hương Chanh Twinings Ba Lan 50gr Barcode: 070177046088
176,000₫
Trà Đen Chanh Dây Cam Và Xoài Twinings Ba Lan 50gr
Trà Đen Chanh Dây Cam Và Xoài Twinings Ba Lan 50gr Barcode: 070177120993
176,000₫
Trà Túi Lọc Hoa Vàng Trà Đại Gia 30gr
Trà Túi Lọc Hoa Vàng Trà Đại Gia 30gr Barcode: 8935137602990
77,000₫
Trà Túi LọcThảo Mộc Trà Đại Gia 30gr
Trà Túi LọcThảo Mộc Trà Đại Gia 30gr Barcode: 8935137602938
38,000₫
Trà Túi Lọc Olong Trà Đại Gia 30gr
Trà Túi Lọc Olong Trà Đại Gia 30gr Barcode: 8935137602969
38,000₫
Trà Túi Lọc Nhài Trà Đại Gia 30gr
Trà Túi Lọc Nhài Trà Đại Gia 30gr Barcode: 8935137602914
38,000₫
Trà Túi Lọc Dưỡng Sinh Trà Đại Gia 30gr
Trà Túi Lọc Dưỡng Sinh Trà Đại Gia 30gr Barcode: 8935137602976
38,000₫
Trà Túi Lọc Đen Bá Tước Trà Đại Gia 30gr
Trà Túi Lọc Đen Bá Tước Trà Đại Gia 30gr Barcode: 8935137603027
26,000₫
Trà Đen Hữu Cơ Shan Tuyết Cổ Thụ Búp Vherbs 49gr
Trà Đen Hữu Cơ Shan Tuyết Cổ Thụ Búp Vherbs 49gr Barcode: 8938505829234
152,000₫
Trà green Angel Bio Teavelope Đức 37.5gr
Trà green Angel Bio Teavelope Đức 37.5gr Barcode: 4006465160309 Số Công Bố: 38/TBD/19TEA
195,000₫
Trà Darjeeling Teavelope Đức 37.5gr
Trà Darjeeling Teavelope Đức 37.5gr Barcode: 4006465140301 Số Công Bố: 33/TBD/19-TEA
195,000₫
Trà Classic green Teavelope Đức 37.5gr
Trà Classic green Teavelope Đức 37.5gr Barcode: 4006465160408 Số Công Bố: 37/TBD/19-TEA
195,000₫
Trà Jasmine Teavelope Đức 37.5gr
Trà Jasmine Teavelope Đức 37.5gr Barcode: 4006465160200 Số Công Bố: 36/TBD/19-TEA
195,000₫