Thực Phẩm Tươi Sống / Đông Lạnh

Ba Rọi Heo Cắt 8mm BBQ 300gr
Ba Rọi Heo Cắt 8mm BBQ 300gr Barcode: 410458
69,000₫
Ba Rọi Heo Cắt Lát 2mm 300gr
Ba Rọi Heo Cắt Lát 2mm 300gr Barcode: 410456
67,000₫
Bắp Bò Muối Ngọc Thơm 300gr
Bắp Bò Muối Ngọc Thơm 300gr Barcode: 8938508668120
179,000₫
Bắp Bò Muối Ngọc Thơm 500gr
Bắp Bò Muối Ngọc Thơm 500gr Barcode: 8938508668106
295,000₫
Bắp Bò Muối Thu Hằng 200gr
Bắp Bò Muối Thu Hằng 200gr Barcode: 8938508668137
120,000₫
Chân Giò Heo Muối Thu Hằng 300gr
Chân Giò Heo Muối Thu Hằng 300gr Barcode: 8938508668014
101,000₫
Chân Giò Heo Muối Thu Hằng 500gr
Chân Giò Heo Muối Thu Hằng 500gr Barcode: 8938508668007
164,000₫
Đầu Thăn Ngoại HOKUBEE Bò Úc 300gr
Đầu Thăn Ngoại HOKUBEE Bò Úc 300gr Barcode: 8938503909556
271,000₫
Đùi Tỏi Gà 300gr
Đùi Tỏi Gà 300gr Barcode: 410465
34,000₫
Gà Muối Ngọc Thơm 500gr
Gà Muối Ngọc Thơm 500gr Barcode: 8938508668212
152,000₫
Lõi Nạc Vai Bò Bottega Zelachi Mỹ 300gr
Lõi Nạc Vai Bò Bottega Zelachi Mỹ 300gr. Barcode: 8935128725479. CBCL: 174/NVD/2018
268,000₫
Lõi Nạc Vai Bò Bottega Zelachi Mỹ 250gr
Lõi Nạc Vai Bò Bottega Zelachi Mỹ 250gr. Barcode: 8935128725462. CBCL: 08-tcb/god mama/2020
157,000₫
Lõi Thịt Vai Bò Mỹ Nướng 400gr
Lõi Thịt Vai Bò Mỹ Nướng 400gr Barcode: 8936070960154
209,000₫
Sò Điệp Tẩm Bột Thái Lan 200Gr
Sò Điệp Tẩm Bột Thái Lan 200Gr Barcode: 8850524170374
66,000₫
Sườn Bò Mỹ Có Xương 500gr
Sườn Bò Mỹ Có Xương 500gr Barcode: 8938503909044
282,000₫
Sườn Bò Mỹ Không Xương Nướng BBQ 300gr
Sườn Bò Mỹ Không Xương Nướng BBQ 300gr Barcode: 8938503909068
239,000₫
Sườn Non Heo Mỹ (chặt nhỏ nấu soup) SOUP 1 kg
Sườn Non Heo Mỹ (chặt nhỏ nấu soup) SOUP 1 kg Barcode: 8938503901161
240,000₫
Sườn Non Heo Mỹ Bbq 400Gr
Sườn Non Heo Mỹ Bbq 400Gr Barcode: 8936070960383
85,000₫
Tai Heo Muối Thu Hằng 200gr
Tai Heo Muối Thu Hằng 200gr Barcode: 8938508668328
76,000₫
Thăn Ngoại Bò Mỹ 500gr
Thăn Ngoại Bò Mỹ 500gr Barcode: 8938503909037
378,000₫
Thăn Ngoại HOKUBEE Bò Úc 300gr
Thăn Ngoại HOKUBEE Bò Úc 300gr Barcode: 8938503909532
246,000₫
Thăn Nội Bò Bottega Zelachi Mỹ 250gr
Thăn Nội Bò Bottega Zelachi Mỹ 250gr. Barcode: 8935128725356. CBCL: 171/NVD/2018
612,000₫
Thanh Cua Kani Fresh Thái Lan 250Gr
Thanh Cua Kani Fresh Thái Lan 250Gr Barcode: 8850524100036
74,000₫
Thịt Ba Rọi Bò Mỹ 300gr
Thịt Ba Rọi Bò Mỹ 300gr Barcode: 8938503909174
94,000₫
Thịt Ba Rọi Bò Mỹ 500gr
Thịt Ba Rọi Bò Mỹ 500gr Barcode: 8938503909167
157,000₫
Thịt Ba Rọi Heo Iceland 400gr
Thịt Ba Rọi Heo Iceland 400gr Barcode: 8936070960192
75,000₫
Thịt Ba Rọi Heo Mọi Iberico New Zealand 300gr
Thịt Ba Rọi Heo Mọi Iberico New Zealand 300gr. Barcode: 8935128725424. CBCL: 02/god mama/2020
91,000₫
Thịt Bò Fuji Bít Tết 200 gr
Thịt Bò Fuji Bít Tết 200 gr Barcode: 8938516177041
177,000₫
Thịt Bò Fuji Bít Tết 250 gr
Thịt Bò Fuji Bít Tết 250 gr Barcode: 8938516177058
220,000₫
Thịt Bò Hamburger Freerange Burger Úc 150gr
Thịt Bò Hamburger Freerange Burger Úc 150gr Barcode: 0746935004538
77,000₫
Thịt Bò Mỹ Lúc Lắc/ Súp 400gr
Thịt Bò Mỹ Lúc Lắc/ Súp 400gr Barcode: 8936070960123
149,000₫
Thịt Bò Mỹ Xay 400gr
Thịt Bò Mỹ Xay 400gr Barcode: 8936070960116
139,000₫
Thịt Bò Xay Burgers Angus Úc 200gr
Thịt Bò Xay Burgers Angus Úc 200gr Barcode: 9333702155282
74,000₫
Thịt Chóp Vai Bò HOT POT Mỹ 500gr
Thịt Chóp Vai Bò HOT POT Mỹ 500gr Barcode: 8938503909334
243,000₫
Thịt Đầu Thăn Ngoại Bò Bottega Zelachi Mỹ 300gr
Thịt Đầu Thăn Ngoại Bò Bottega Zelachi Mỹ 300gr. Barcode: 8935128725226. CBCL: 38/NVD/2019
473,000₫
Thịt Gầu Bò Mỹ 500gr
Thịt Gầu Bò Mỹ 500gr Barcode: 8938503909204
232,000₫
Thịt Heo Ba Rọi Cuộn Iberico Tây Ban Nha 300gr
Thịt Heo Ba Rọi Cuộn Iberico Tây Ban Nha 300gr. Barcode: 8436017768411. CBCL: 08/thtc/2019
143,000₫
Thịt Má Heo Mọi Iberico New Zealand 250gr
Thịt Má Heo Mọi Iberico New Zealand 250gr. Barcode: 8935128725400. CBCL: 09-tcb/god mama/2020
254,000₫
Thịt Nạc Dăm Heo Iceland 400gr
Thịt Nạc Dăm Heo Iceland 400gr Barcode: 8936070960208
69,000₫
Thịt Thăn Heo Mọi Iberico New Zealand 200gr
Thịt Thăn Heo Mọi Iberico New Zealand 200gr. Barcode: 8935128725394. CBCL: 02-tcb/god mama/2020
209,000₫