Dried Foods

Bánh Tráng 16cm Việt San 160gr
Bánh Tráng 16cm Việt San 160gr Barcode: 8936060100270
12,000₫
Bánh Tráng 4 Màu Vuông 22Cm God Mama 270gr
Bánh Tráng 4 Màu Vuông 22Cm God Mama 270gr. Barcode: 8938531763908. CBCL: 02-tcb/god mama/2020
42,000₫
Bánh Tráng Củ Dền Vuông 22Cm God Mama 270gr
Bánh Tráng Củ Dền Vuông 22Cm God Mama 270gr. Barcode: 8938531763915. CBCL: 09-tcb/god mama/2020
42,000₫
Bánh Tráng Gạo Huyết Rồng Vuông 22Cm God Mama 270gr
Bánh Tráng Gạo Huyết Rồng Vuông 22Cm God Mama 270gr. Barcode: 8938531763922. CBCL: 08-tcb/god mama/2020
42,000₫
Bánh Tráng Khô Bò Cô Ba 150gr
Bánh Tráng Khô Bò Cô Ba 150gr Barcode: 8938529066035
35,000₫
Bánh Tráng Khô Gà Cay 140gr
Bánh Tráng Khô Gà Cay 140gr Barcode: 8938529066073
41,000₫
Bánh Tráng Mikiri Cuốn Chả Ram
Bánh Tráng Mikiri Cuốn Chả Ram Barcode: 8936079390549 Số Công Bố: 07/T&Z/2020
12,000₫
Bánh Tráng Mikiri Tròn Lớn 60 Lá
Bánh Tráng Mikiri Tròn Lớn 60 Lá Barcode: 8936079390860 Số Công Bố: 06/T&Z/2020
25,000₫
Bánh Tráng Nghệ Vuông 22Cm God Mama 270gr
Bánh Tráng Nghệ Vuông 22Cm God Mama 270gr. Barcode: 8938531763939. CBCL: 07-tcb/god mama/2020
42,000₫
Bánh Tráng Ớt Tây Ninh Việt San 280gr
Bánh Tráng Ớt Tây Ninh Việt San 280gr Barcode: 8936060100355
21,000₫
Bún Tươi Mikiri Sợi Lớn 400gr
Bún Tươi Mikiri Sợi Lớn 400gr Barcode: 8936079390471 Số Công Bố: 09/T&Z/2020
25,000₫
Bún Tươi Mikiri Sợi Nhỏ 400gr
Bún Tươi Mikiri Sợi Nhỏ 400gr Barcode: 8936079390464 Số Công Bố: 09/T&Z/2020
25,000₫
Bún Xào Mikiri 350gr
Bún Xào Mikiri 350gr Barcode: 8936079390600 Số Công Bố: 04/T&Z/2020
25,000₫
Cá Bống Tẩm Ghép Oval Nướng Cán Hải Nam 300gr
Cá Bống Tẩm Ghép Oval Nướng Cán Hải Nam 300gr Barcode: 8935067701602 Số Công Bố: 27/ Công Ty Tnhh Hải Nam/2018
206,000₫
Cá Chai Nướng 70gr
Cá Chai Nướng 70gr Barcode: 8936132380111 Số Công Bố: 02/SF.VN/2020
49,000₫
Cá Chỉ Xẻ Bướm Tẩm Nướng Hải Nam 300gr
Cá Chỉ Xẻ Bướm Tẩm Nướng Hải Nam 300gr Barcode: 8935067701558 Số Công Bố: 26/ Công Ty Tnhh Hải Nam/2018
168,000₫
Cá Đổng Xẻ Bướm Tẩm Nướng Hải Nam 300gr
Cá Đổng Xẻ Bướm Tẩm Nướng Hải Nam 300gr Barcode: 8935067701572 Số Công Bố: 24/ Công Ty Tnhh Hải Nam/2018
205,000₫
Cá Trích Xẻ Bướm Tẩm Nướng Hải Nam 300gr
Cá Trích Xẻ Bướm Tẩm Nướng Hải Nam 300gr Barcode: 8935067701534 Số Công Bố: 25/ Công Ty Tnhh Hải Nam/2018
129,000₫
Cơm Sấy Chà Bông Đặc Biệt Nhật Quỳnh 200gr
Cơm Sấy Chà Bông Đặc Biệt Nhật Quỳnh 200gr Barcode: 8938507949091 Số Công Bố: 01/NHẬT QUỲNH FOOD/2018
39,000₫
Cơm Sấy Chà Bông Nhật Quỳnh 100gr
Cơm Sấy Chà Bông Nhật Quỳnh 100gr Barcode: 8938507949060 Số Công Bố: 01/NHẬT QUỲNH FOOD/2018
16,000₫
Cơm Sấy Chà Bông Nhật Quỳnh 200gr
Cơm Sấy Chà Bông Nhật Quỳnh 200gr Barcode: 8938507949039 Số Công Bố: 01/NHẬT QUỲNH FOOD/2018
30,000₫
Da Cá Vị Bơ Tỏi A1 Food 90gr
Da Cá Vị Bơ Tỏi A1 Food 90gr Barcode: 8938508533275 Số Công Bố: 13/Liên Minh/2019
48,000₫
Gạo Lứt Huyết Rồng Sấy Giòn 4 In 1 Thu Hiên 100gr
Gạo Lứt Huyết Rồng Sấy Giòn 4 In 1 Thu Hiên 100gr Barcode: 8938510629089 Số Công Bố: 003/lcn/2019
30,000₫
Khô Bò Premium Quế Hồi Tam Food 100gr
Khô Bò Premium Quế Hồi Tam Food 100gr Barcode: 8938511964882 Số Công Bố: TCCS 01:2019/TPT
101,000₫
Khô Bò Premium Quế Hồi Tam Food 250gr
Khô Bò Premium Quế Hồi Tam Food 250gr Barcode: 8938511964011 Số Công Bố: TCCS 01:2019/TPT
241,000₫
Khô Bò Premium Tiêu Xanh Tam Food 100gr
Khô Bò Premium Tiêu Xanh Tam Food 100gr Barcode: 8938511964806 Số Công Bố: TCCS 02:2019/TPT
101,000₫
Khô Bò Premium Tiêu Xanh Tam Food 250gr
Khô Bò Premium Tiêu Xanh Tam Food 250gr Barcode: 8938511964004 Số Công Bố: TCCS 02:2019/TPT
241,000₫
Khô Bò Xông Khói Siêu Cay Tam Food 100gr
Khô Bò Xông Khói Siêu Cay Tam Food 100gr Barcode: 8938511964226 Số Công Bố: TCCS 03:2019/TPT
92,000₫
Khô Bò Xông Khói Tiêu Đen Tam Food 100gr
Khô Bò Xông Khói Tiêu Đen Tam Food 100gr Barcode: 8938511964301 Số Công Bố: TCCS 04:2019/TPT
92,000₫
Mực Ngào Đường Hải Nam Foods 100gr
Mực Ngào Đường Hải Nam Foods 100gr Barcode: 8935067702777
50,000₫
Mực Rim Me Hải Nam Foods 100gr
Mực Rim Me Hải Nam Foods 100gr Barcode: 8935067703019
50,000₫
Phổ Tai Việt San 100gr
Phổ Tai Việt San 100gr Barcode: 8938501219862
14,000₫
Tép Sấy Giòn Hải Nam 90gr
Tép Sấy Giòn Hải Nam 90gr Barcode: 8935067701695 Số Công Bố: 22/ Công Ty Tnhh Hải Nam/2018
45,000₫