Dessert

Trái Đào Đóng Hộp Kronos 820gr
Trái Đào Đóng Hộp Kronos 820gr Barcode: 5201047241417 Số Công Bố: 24/2017/0310369238-CBPH
95,000₫
Thạch Rau Câu Jin Jin Mango 850gr
Thạch Rau Câu Jin Jin Mango 850gr. Barcode: 4710298110416. CBCL: 68/Bách Linh/2018
67,000₫
Trái Dừa Nước Ngâm Nước Đường Aroy-D 625gr
Trái Dừa Nước Ngâm Nước Đường Aroy-D 625gr Barcode: 016229000608 Số Công Bố: 3335/2018/ATTP-XNCB
76,000₫
Trái Vải Ngâm Đường Aroy-D 565gr
Trái Vải Ngâm Đường Aroy-D 565gr Barcode: 016229000561 Số Công Bố: 067/CÔNG TY TNHH PHÁT KIẾN GIA/2020
77,000₫
Trái Nhãn Ngâm Đường Aroy-D 565gr
Trái Nhãn Ngâm Đường Aroy-D 565gr Barcode: 016229000554 Số Công Bố: 068/CÔNG TY TNHH PHÁT KIẾN GIA/2020
67,000₫
Thạch Rau Câu Vị Trái Cây - Jin Jin Ice Pop 680G
Thạch Rau Câu Vị Trái Cây - Jin Jin Ice Pop 680G Barcode: 4710298160411
67,000₫
Thạch Rau Câu Trái Cây Jin Jin 470gr
Thạch Rau Câu Trái Cây Jin Jin 470gr Barcode: 4710298020647
70,000₫
Thạch Rau Câu Trái Cây Jin Jin 390gr
Thạch Rau Câu Trái Cây Jin Jin 390gr Barcode: 4710298131213
64,000₫
Nước Cốt Dừa Hữa Cơ VietCoco 400Ml
Nước Cốt Dừa Hữa Cơ VietCoco 400Ml Barcode: 8936079560447
31,000₫