Dessert

Trái Vải Ngâm Đường Aroy-D 565gr
Trái Vải Ngâm Đường Aroy-D 565gr
77,000₫
Trái Nhãn Ngâm Đường Aroy-D 565gr
Trái Nhãn Ngâm Đường Aroy-D 565gr
54,000₫
Trái Nhãn Chaokoh 565gr
Trái Nhãn Chaokoh 565gr
64,000₫
Thạch Rau Câu Vị Trái Cây - Jin Jin Ice Pop 680G
Thạch Rau Câu Vị Trái Cây - Jin Jin Ice Pop 680G
67,000₫
Thạch Rau Câu Trái Cây Jin Jin 470gr
Thạch Rau Câu Trái Cây Jin Jin 470gr
70,000₫
Thạch Rau Câu Trái Cây Jin Jin 390gr
Thạch Rau Câu Trái Cây Jin Jin 390gr
64,000₫
Nước Cốt Dừa Hữa Cơ VietCoco 400Ml
Nước Cốt Dừa Hữa Cơ VietCoco 400Ml
31,000₫