Thịt Heo - Pork

Sườn Non Heo Mỹ (nguyên miếng) BBQ 500g
Sườn Non Heo Mỹ (nguyên miếng) BBQ 500g Barcode: 8938503901116
119,000₫
Ba Rọi Heo Cắt 8mm BBQ 300gr
Ba Rọi Heo Cắt 8mm BBQ 300gr Barcode: 410458
69,000₫
Thịt Ba Rọi Heo Iceland 400gr
Thịt Ba Rọi Heo Iceland 400gr Barcode: 8936070960192
75,000₫
Thịt Heo Xay 500gr
Thịt Heo Xay 500gr Barcode: 410462
73,000₫
Tai Heo Muối Thu Hằng 200gr
Tai Heo Muối Thu Hằng 200gr Barcode: 8938508668328
76,000₫
Chân Giò Heo Muối Thu Hằng 500gr
Chân Giò Heo Muối Thu Hằng 500gr Barcode: 8938508668007
164,000₫
Sườn Sụn Heo Mỹ 500g
Sườn Sụn Heo Mỹ 500g Barcode: 8938503901130
90,000₫
Thịt Heo Ba Rọi Cuộn Iberico Tây Ban Nha 300gr
Thịt Heo Ba Rọi Cuộn Iberico Tây Ban Nha 300gr. Barcode: 8436017768411. CBCL: 08/thtc/2019
143,000₫
Chân Giò Heo Muối Thu Hằng 300gr
Chân Giò Heo Muối Thu Hằng 300gr Barcode: 8938508668014
101,000₫
Ba Rọi Heo Cắt Lát 2mm 300gr
Ba Rọi Heo Cắt Lát 2mm 300gr Barcode: 410456
67,000₫
Thịt Ba Rọi Heo Mọi Iberico New Zealand 300gr
Thịt Ba Rọi Heo Mọi Iberico New Zealand 300gr. Barcode: 8935128725424. CBCL: 02/god mama/2020
91,000₫
Sườn Non Heo Mỹ Bbq 400Gr
Sườn Non Heo Mỹ Bbq 400Gr Barcode: 8936070960383
85,000₫
Thịt Thăn Heo Mọi Iberico New Zealand 200gr
Thịt Thăn Heo Mọi Iberico New Zealand 200gr. Barcode: 8935128725394. CBCL: 02-tcb/god mama/2020
209,000₫
Thịt Má Heo Mọi Iberico New Zealand 250gr
Thịt Má Heo Mọi Iberico New Zealand 250gr. Barcode: 8935128725400. CBCL: 09-tcb/god mama/2020
254,000₫
Thịt Nạc Dăm Heo Iceland 400gr
Thịt Nạc Dăm Heo Iceland 400gr Barcode: 8936070960208
69,000₫
Sườn Non Heo Mỹ (chặt nhỏ nấu soup) SOUP 1 kg
Sườn Non Heo Mỹ (chặt nhỏ nấu soup) SOUP 1 kg Barcode: 8938503901161
240,000₫