Beef

Bắp Bò Muối Ngọc Thơm 300gr
Bắp Bò Muối Ngọc Thơm 300gr Barcode: 8938508668120
179,000₫
Bắp Bò Muối Ngọc Thơm 500gr
Bắp Bò Muối Ngọc Thơm 500gr Barcode: 8938508668106
295,000₫
Bắp Bò Muối Thu Hằng 200gr
Bắp Bò Muối Thu Hằng 200gr Barcode: 8938508668137
120,000₫
Đầu Thăn Ngoại HOKUBEE Bò Úc 300gr
Đầu Thăn Ngoại HOKUBEE Bò Úc 300gr Barcode: 8938503909556
271,000₫
Lõi Nạc Vai Bò Bottega Zelachi Mỹ 300gr
Lõi Nạc Vai Bò Bottega Zelachi Mỹ 300gr. Barcode: 8935128725479. CBCL: 174/NVD/2018
268,000₫
Lõi Nạc Vai Bò Bottega Zelachi Mỹ 250gr
Lõi Nạc Vai Bò Bottega Zelachi Mỹ 250gr. Barcode: 8935128725462. CBCL: 08-tcb/god mama/2020
157,000₫
Lõi Thịt Vai Bò Mỹ Nướng 400gr
Lõi Thịt Vai Bò Mỹ Nướng 400gr Barcode: 8936070960154
209,000₫
Sườn Bò Mỹ Có Xương 500gr
Sườn Bò Mỹ Có Xương 500gr Barcode: 8938503909044
282,000₫
Sườn Bò Mỹ Không Xương Nướng BBQ 300gr
Sườn Bò Mỹ Không Xương Nướng BBQ 300gr Barcode: 8938503909068
239,000₫
Thăn Ngoại Bò Mỹ 500gr
Thăn Ngoại Bò Mỹ 500gr Barcode: 8938503909037
378,000₫
Thăn Ngoại HOKUBEE Bò Úc 300gr
Thăn Ngoại HOKUBEE Bò Úc 300gr Barcode: 8938503909532
246,000₫
Thăn Nội Bò Bottega Zelachi Mỹ 250gr
Thăn Nội Bò Bottega Zelachi Mỹ 250gr. Barcode: 8935128725356. CBCL: 171/NVD/2018
612,000₫
Thịt Ba Rọi Bò Mỹ 300gr
Thịt Ba Rọi Bò Mỹ 300gr Barcode: 8938503909174
94,000₫
Thịt Ba Rọi Bò Mỹ 500gr
Thịt Ba Rọi Bò Mỹ 500gr Barcode: 8938503909167
157,000₫
Thịt Bò Fuji Bít Tết 200 gr
Thịt Bò Fuji Bít Tết 200 gr Barcode: 8938516177041
177,000₫
Thịt Bò Fuji Bít Tết 250 gr
Thịt Bò Fuji Bít Tết 250 gr Barcode: 8938516177058
220,000₫
Thịt Bò Hamburger Freerange Burger Úc 150gr
Thịt Bò Hamburger Freerange Burger Úc 150gr Barcode: 0746935004538
77,000₫
Thịt Bò Mỹ Lúc Lắc/ Súp 400gr
Thịt Bò Mỹ Lúc Lắc/ Súp 400gr Barcode: 8936070960123
149,000₫
Thịt Bò Mỹ Xay 400gr
Thịt Bò Mỹ Xay 400gr Barcode: 8936070960116
139,000₫
Thịt Bò Xay Burgers Angus Úc 200gr
Thịt Bò Xay Burgers Angus Úc 200gr Barcode: 9333702155282
74,000₫
Thịt Chóp Vai Bò HOT POT Mỹ 500gr
Thịt Chóp Vai Bò HOT POT Mỹ 500gr Barcode: 8938503909334
243,000₫
Thịt Đầu Thăn Ngoại Bò Bottega Zelachi Mỹ 300gr
Thịt Đầu Thăn Ngoại Bò Bottega Zelachi Mỹ 300gr. Barcode: 8935128725226. CBCL: 38/NVD/2019
473,000₫
Thịt Gầu Bò Mỹ 500gr
Thịt Gầu Bò Mỹ 500gr Barcode: 8938503909204
232,000₫
Thịt Vùng Cổ Bò Mỹ 500gr
Thịt Vùng Cổ Bò Mỹ 500gr Barcode: 8938503909181
257,000₫
Thịt Xay Bò Úc 400gr
Thịt Xay Bò Úc 400gr Barcode: 8938503909310
76,000₫