Vegetables

Rong Nho Tươi Hải Nam Okinawa 100gr
Rong Nho Tươi Hải Nam Okinawa 100gr
30,000₫
Rong Nho Tách Nước Trường Thọ 40gr
Rong Nho Tách Nước Trường Thọ 40gr
79,000₫
Tần Ô Đà Lạt 500gr
Tần Ô Đà Lạt 500gr
44,000₫
Nấm Đùi Gà Baby HQ 200gr
Nấm Đùi Gà Baby HQ 200gr
43,000₫
Nấm Đông Cô HQ 150gr
Nấm Đông Cô HQ 150gr
71,000₫
Giá Sạch

Giá Sạch

13,000₫
Cải Bẹ Xanh Organic 250gr
Cải Bẹ Xanh Organic 250gr
33,000₫
Xà Lách Mỹ Organic 250g
Xà Lách Mỹ Organic 250g

Đơn Vị Tính: 250g

Xuất Xứ: Việt Nam

Tiêu Chuẩn: Organic

33,000₫
Xà Lách LoLo Xanh Thủy Canh 250g
Xà Lách LoLo Xanh Thủy Canh 250g

Đơn Vị Tính: 250g

Xuất Xứ: Việt Nam

19,000₫
Xà Lách LoLo Tím Thủy Canh 250g
Xà Lách LoLo Tím Thủy Canh 250g

Đơn Vị Tính: 250g

Xuất Xứ: Việt Nam

19,000₫
Súp Lơ Xanh Organic 250g
Súp Lơ Xanh Organic 250g

Đơn Vị Tính: 250g

Xuất Xứ: Việt Nam

Tiêu Chuẩn: Organic

42,000₫
Rau Muống Organic 250gr
Rau Muống Organic 250gr

Đơn Vị Tính: 250g

Xuất Xứ: Việt Nam

Tiêu Chuẩn: Organic

33,000₫
Rau Má
Rau Má

Đơn Vị Tính: Túi

Xuất Xứ: Việt Nam

19,000₫
Rau Lang Organic 250gr
Rau Lang Organic 250gr

Đơn Vị Tính: 250g

Xuất Xứ: Việt Nam

Tiêu Chuẩn: Organic

33,000₫
Rau Dền Organic 50gr
Rau Dền Organic 50gr

Đơn Vị Tính: 50g

Xuất Xứ: Việt Nam

Tiêu Chuẩn: Organic

33,000₫
Mồng Tơi Mini Đà Lạt 500gr
Mồng Tơi Mini Đà Lạt 500gr

Đơn Vị Tính: 500g

Xuất Xứ: Việt Nam

27,000₫
Măng Tây Organic 250gr
Măng Tây Organic 250gr

Đơn Vị Tính: 250g

Xuất Xứ: Việt Nam

Tiêu Chuẩn: Organic

72,000₫
Khoai Lang Nhật Organic 250g
Khoai Lang Nhật Organic 250g

Đơn Vị Tính: 250g

Xuất Xứ: Việt Nam

Tiêu Chuẩn: Organic

29,750₫
Khổ Qua 250g
Khổ Qua 250g

Đơn Vị Tính: 250g

Xuất Xứ: Việt Nam

14,000₫
Hành Tây Organic 250g
Hành Tây Organic 250g

Đơn Vị Tính: 250g

Xuất Xứ: Việt Nam

Tiêu Chuẩn: Organic

42,000₫
Hành Paro Organic 200gr
Hành Paro Organic 200gr

Đơn Vị Tính: 200g

Xuất Xứ: Việt Nam

Tiêu Chuẩn: Organic

35,000₫
Hành Lá 250g
Hành Lá 250g

Đơn Vị Tính: 250g

Xuất Xứ: Việt Nam

25,750₫
Dưa Leo Baby Organic 250g
Dưa Leo Baby Organic 250g

Đơn Vị Tính: 250g

Xuất Xứ: Việt Nam

Tiêu Chuẩn: Organic

49,500₫
Dưa Leo Baby Đà Lạt 250g
Dưa Leo Baby Đà Lạt 250g

Đơn Vị Tính: 250g

Xuất Xứ: Việt Nam

14,000₫
Đọt Su Su Đà Lạt 250g
Đọt Su Su Đà Lạt 250g

Đơn Vị Tính: 250g

Xuất Xứ: Việt Nam

17,750₫
Đậu Xanh Khô Organic 200gr
Đậu Xanh Khô Organic 200gr

Đơn Vị Tính: 200g

Xuất Xứ: Việt Nam

Tiêu Chuẩn: Organic

46,000₫
Đậu Đỏ Organic 200gr
Đậu Đỏ Organic 200gr

Đơn Vị Tính: 200g

Xuất Xứ: Việt Nam

Tiêu Chuẩn: Organic

162,000₫
Đậu Đen Xanh Lòng Khô 200gr
Đậu Đen Xanh Lòng Khô 200gr

Đơn Vị Tính: 200g

Xuất Xứ: Việt Nam

46,000₫
Đậu Cô Ve Đà Lạt 500gr
Đậu Cô Ve Đà Lạt 500gr

Đơn Vị Tính: 500g

Xuất Xứ: Việt Nam

32,000₫
Đậu Bắp Organic 250gr
Đậu Bắp Organic 250gr

Đơn Vị Tính: 250g

Xuất Xứ: Việt Nam

Tiêu Chuẩn: Organic

33,000₫
Đậu Bắp Đà Lạt 500gr
Đậu Bắp Đà Lạt 500gr

Đơn Vị Tính: 500g

Xuất Xứ: Việt Nam

27,000₫
Củ Dền Đỏ Organic 250g
Củ Dền Đỏ Organic 250g

Đơn Vị Tính: 250g

Xuất Xứ: Việt Nam

Tiêu Chuẩn: Organic

34,500₫
Cần Tây Organic 250g
Cần Tây Organic 250g

Đơn Vị Tính: 250g

Xuất Xứ: Việt Nam

Tiêu Chuẩn: Organic

40,500₫
Cải Xoăn Organic 250gr
Cải Xoăn Organic 250gr

Đơn Vị Tính: 250g

Xuất Xứ: Việt Nam

Tiêu Chuẩn: Organic

42,000₫
Cải Xanh Mini Đà Lạt 250g
Cải Xanh Mini Đà Lạt 250g

Đơn Vị Tính: 250g

Xuất Xứ: Việt Nam

14,750₫
Cải Thìa Organic 250gr
Cải Thìa Organic 250gr

Đơn Vị Tính: 250g

Xuất Xứ: Việt Nam

Tiêu Chuẩn: Organic

33,000₫
Cải Thìa Mini Đà Lạt 500gr
Cải Thìa Mini Đà Lạt 500gr

Đơn Vị Tính: 500g

Xuất Xứ: Việt Nam

27,000₫
Cải Kale Đà Lạt 250g
Cải Kale Đà Lạt 250g

Đơn Vị Tính: 250g

Xuất Xứ: Việt Nam

19,750₫
Cà Rốt Organic 250g
Cà Rốt Organic 250g

Đơn Vị Tính: 250g

Xuất Xứ: Việt Nam

Tiêu Chuẩn: Organic

42,000₫
Cà Rốt Đà Lạt 250g
Cà Rốt Đà Lạt 250g

Đơn Vị Tính: 250g

Xuất Xứ: Việt Nam

17,000₫