Partyware

Ống Hút Trắng Giấy Biogreen 12x197Mm x25 Ống
Ống Hút Trắng Giấy Biogreen 12x197Mm x25 Ống Barcode: 315997
17,000₫
Muỗng Nhựa Diamond Spoons Hvy-Box
Muỗng Nhựa Diamond Spoons Hvy-Box Barcode: 041426000441
49,000₫
Muỗng nhựa tiện lợi Parade (Hộp 24 Cái)
Muỗng nhựa tiện lợi Parade (Hộp 24 Cái). Barcode: 050700310039. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.Ly)Cái). Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
35,000₫
Nĩa nhựa Tiện lợi Parade (Hộp 24 cái)
Nĩa nhựa Tiện lợi Parade (Hộp 24 cái). Barcode: 050700316314. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.ly)cái). Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
35,000₫
Dĩa Giấy Cao Cấp Dixie Đường Kính 21.5cm (95 cái)
Dĩa Giấy Cao Cấp Dixie Đường Kính 21.5cm (95 cái). Barcode: 042000611213. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.Lítcái). Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
229,000₫
Dĩa Giấy Cao Cấp Dixie 25.5cm 333gr
Dĩa Giấy Cao Cấp Dixie 25.5cm 333gr. Barcode: 042000510509. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.Bình333gr. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
229,000₫
Ly Giấy Cao Cấp Dixie Có Nắp Cách Nhiệt 473ml (10 Ly)
Ly Giấy Cao Cấp Dixie Có Nắp Cách Nhiệt 473ml (10 Ly). Barcode: 042000913034. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.2MLy). Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
119,000₫
Hộp Đựng Thực Phẩm Air Loc
Hộp Đựng Thực Phẩm Air Loc. Barcode: 674986012694. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.MềmLoc. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
199,000₫
Túi Thực Phẩm Hefty Slider Dùng Cho Tủ Đông (Hộp 15 Túi)
Túi Thực Phẩm Hefty Slider Dùng Cho Tủ Đông (Hộp 15 Túi). Barcode: 013700822155. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.BìnhTúi). Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
108,000₫
Ly Giấy Bạc Nướng Bánh (Size Lớn) Reynolds 24Pcs
Ly Giấy Bạc Nướng Bánh (Size Lớn) Reynolds 24Pcs Barcode: 010900002943
72,000₫
Ống Hút Tre Bemax Hộp 10 Ống
Ống Hút Tre Bemax Hộp 10 Ống Barcode: 8938503101677
130,000₫
Ống Hút Cỏ Bàng Bemax Special Hộp 80 Ống
Ống Hút Cỏ Bàng Bemax Special Hộp 80 Ống Barcode: 8938503101790
156,000₫
Ống Hút Cỏ Bàng Bemax Sheet 3 Túi*10 Ống
Ống Hút Cỏ Bàng Bemax Sheet 3 Túi*10 Ống Barcode: 8938503101752
42,000₫
Ly Giấy Bạc Nướng Bánh Reynolds (Hộp 32 ly)
Ly Giấy Bạc Nướng Bánh Reynolds (Hộp 32 ly). Barcode: 010900003834. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.2Mly). Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
69,000₫
Ống Hút Cỏ Bàng Bemax 100 Ống
Ống Hút Cỏ Bàng Bemax 100 Ống Barcode: 8938503101530
137,000₫
Muỗng nhựa tiện lợi Kingsmen (Gói 24 cái)
Muỗng nhựa tiện lợi Kingsmen (Gói 24 cái). Barcode: 073954122524. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.cái)cái). Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
35,000₫
Tô Giấy Cao Cấp Solo 591Ml 20oz
Tô Giấy Cao Cấp Solo 591Ml 20oz. Barcode: 041165104493. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.10oz20oz. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
119,000₫
Dĩa Giấy Cao Cấp Solo 6.7" (Lốc 30 Dĩa)
Dĩa Giấy Cao Cấp Solo 6.7" (Lốc 30 Dĩa). Barcode: 041165278668. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.454grDĩa). Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
118,000₫
Điã Giấy Solo Prem Strgth Pl 10" 15S
Điã Giấy Solo Prem Strgth Pl 10" 15S. Barcode: 041165278682. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.Dĩa)15S. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
145,000₫
Ly Giấy Solo Paper Cup-Deco 14Z
Ly Giấy Solo Paper Cup-Deco 14Z. Barcode: 041165220957. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.Chanh14Z. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
124,000₫
Ly Nhựa Trắng Cao Cấp Solo 253gr
Ly Nhựa Trắng Cao Cấp Solo 253gr. Barcode: 041165391206. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.Spoon253gr. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
79,000₫
Ly Nhöïa Cao Caáp Solo 10oz
Ly Nhöïa Cao Caáp Solo 10oz. Barcode: 041165308204. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.14Z10oz. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
95,000₫
Ly Nhựa Giấy Solo Party Cup 12Z
Ly Nhựa Giấy Solo Party Cup 12Z. Barcode: 041165412291. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.Box12Z. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
96,000₫
Dĩa Giấy Cao Cấp Solo 7 Inches 454gr
Dĩa Giấy Cao Cấp Solo 7 Inches 454gr. Barcode: 041165017410. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.12Z454gr. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
119,000₫
Dĩa Giấy Cao Cấp Solo 10 Inches 454gr
Dĩa Giấy Cao Cấp Solo 10 Inches 454gr. Barcode: 041165017397. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.253gr454gr. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
119,000₫
Dao Giấy Cao Cấp Solo 8.5 Inches 454gr
Dao Giấy Cao Cấp Solo 8.5 Inches 454gr. Barcode: 041165017373. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.18Z454gr. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
119,000₫
Bộ Dao, Nĩa, Muỗng tiện lợi Parade (Hộp 24 cái)
Bộ Dao, Nĩa, Muỗng tiện lợi Parade (Hộp 24 cái). Barcode: 050700300047. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.333grcái). Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
35,000₫
Dao nhựa tiện lợi Kingsmen (Gói 24 cái)
Dao nhựa tiện lợi Kingsmen (Gói 24 cái). Barcode: 073954122531. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.cái)cái). Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
35,000₫
Bộ Dao, Nĩa,Muỗng tiện lợi Kingsmen (Gói 24 cái)
Bộ Dao, Nĩa,Muỗng tiện lợi Kingsmen (Gói 24 cái). Barcode: 073954122548. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.cái)cái). Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
35,000₫
Nĩa nhựa tiện lợi Kingsmen (Gói 24 cái)
Nĩa nhựa tiện lợi Kingsmen (Gói 24 cái). Barcode: 073954122517. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.Cái)cái). Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
35,000₫
Nĩa Nhựa Dixie Cutlery Hvy-Forks
Nĩa Nhựa Dixie Cutlery Hvy-Forks. Barcode: 042000750301. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.106grForks. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
88,000₫
Muỗng Nhựa Dixie Cutlery Hvy-Spoon
Muỗng Nhựa Dixie Cutlery Hvy-Spoon. Barcode: 042000750318. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.5GSpoon. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
88,000₫
Ly Giấy Dixie Cold 9Z Trad Cups


Barcode: 042000156752
119,000₫
Dĩa Giấy Cao Cấp Dixie 8 1/2" Inch (Lốc 48 Dĩa)
Dĩa Giấy Cao Cấp Dixie 8 1/2" Inch (Lốc 48 Dĩa). Barcode: 042000151214. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.454grDĩa). Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
125,000₫
Dĩa Giấy Cao Cấp Dixie 6 7/8" Inch (Lốc 50 Dĩa)
Dĩa Giấy Cao Cấp Dixie 6 7/8" Inch (Lốc 50 Dĩa). Barcode: 042000151238. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.454grDĩa). Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
125,000₫
Dĩa Giấy Cao Cấp Dixie 10 1/16" Inch (Lốc 26 Dĩa)
Dĩa Giấy Cao Cấp Dixie 10 1/16" Inch (Lốc 26 Dĩa). Barcode: 042000151320. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.20ozDĩa). Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
125,000₫
Nĩa Nhựa Diamond Forks Hvy-Box
Nĩa Nhựa Diamond Forks Hvy-Box. Barcode: 041426000472. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.28grBox. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
49,000₫
Ly Giấy Nướng Bánh Reynolds 36Pcs

- Chất liệu giấy cao cấp, phần đế có thể đứng được vững vàng.

- Nhiều màu sắc tươi tắn cho chiếc bánh thêm phần hấp dẫn, thích hợp dùng làm vật trang trí cho các buổi tiệc.

- Sản phẩm tiện sử dụng một lần, giúp bạn không phải chùi rửa, vệ sinh, dọn dẹp.

- Xuất xứ: Mỹ

Barcode: 010900063876
59,000₫
Ly Nhựa Solo Sqrd Party Cup 18Z
Ly Nhựa Solo Sqrd Party Cup 18Z. Barcode: 041165416206. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.Forks18Z. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
106,000₫
Dĩa Giấy Cao Cấp Solo 8.5 Inches 8.5oz
Dĩa Giấy Cao Cấp Solo 8.5 Inches 8.5oz. Barcode: 041165262919. Thương hiệu: Solo . Xuất xứ: MỸ.450ml8.5oz. Thành phần: Giấy tráng nhựa pe. Đặc tính & Công dụng: Đĩa giấy xinh xắn dùng cho trang trí bàn tiệc, đặc biệt là bàn tiệc sinh nhật cho các bé hay bàn tiệc giáng sinh, các buổi tiệc thân mật cùng gia đình. Bộ đĩa làm bằng giấy gọn nhẹ, chất liệu tốt an toàn và hợp vệ sinh. Đĩa giấy rộng có thể đựng được nhiều đồ bộ đĩa màu tráng. Bộ đĩa màu trắng trang nhã phù hợp với không gian của bữa tiệc. Bạn có thể kết hợp cùng các đồ dùng khác để trang trí cho buổi tiệc thêm sinh động và đẹp hơn.. Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
245,000₫