Nước Tương - Soy Sauce

Nước Tương Bellfoods Nhật 200ml
Nước Tương Bellfoods Nhật 200ml Barcode: 4902504700201
63,000₫
Nước Tương Hương Việt Thanh Vị Cholimex 500ml
Nước Tương Hương Việt Thanh Vị Cholimex 500ml Barcode: 8934637514307
8,000₫
Kikkoman Nước tương Fragrance đặc biệt 600ml
Kikkoman Nước tương Fragrance đặc biệt 600ml Barcode: 4901515118579
100,000₫
Nước Tương Sempia Hàn Quốc 500ml
Nước Tương Sempia Hàn Quốc 500ml Barcode: 8801005152235
69,000₫
Nước Tương Đậu Nành Đậm Đà Yamasa Nhật Bản 500Ml
Nước Tương Đậu Nành Đậm Đà Yamasa Nhật Bản 500Ml. Barcode: 4903001017724. CBCL: 07/TAN NGOC LAN/2020
79,000₫
Nước Xốt Đậu Nành Gia Vị Marinade Và Bbq Yamasa 300Ml
Nước Xốt Đậu Nành Gia Vị Marinade Và Bbq Yamasa 300Ml. Barcode: 4903001028058. CBCL: 09/TAN NGOC LAN/2020
83,000₫
Nước Xốt Đậm Đặc Teriyaki Thick 250Ml
Nước Xốt Đậm Đặc Teriyaki Thick 250Ml Barcode: 4901515339813
116,000₫
Nước Tương Đậu Nành Rong Biển Yamasa Nhật Bản 300Ml
Nước Tương Đậu Nành Rong Biển Yamasa Nhật Bản 300Ml. Barcode: 4903001930399. CBCL: 01/TNL/2018
79,000₫
Nước Tương Đậu Nành Chấm Sushi Yamasa Nhật Bản 200Ml
Nước Tương Đậu Nành Chấm Sushi Yamasa Nhật Bản 200MlNước Tương Đậu Nành Chấm Sushi Yamasa Nhật Bản 200Ml. Barcode: 4903001014761. CBCL: 05/TAN NGOC LAN/2020
79,000₫
Nước Tương Đậu Nành Chấm Yamasa Nhật Bản 200Ml
Nước Tương Đậu Nành Chấm Yamasa Nhật Bản 200MlNước Tương Đậu Nành Chấm Yamasa Nhật Bản 200Ml. Barcode: 073899014823. CBCL: 06/TAN NGOC LAN/2020
79,000₫
Nước Tương Đậu Nành Đậm Đà Yamasa Nhật Bản 150Ml
Nước Tương Đậu Nành Đậm Đà Yamasa Nhật Bản 150Ml. Barcode: 4903001017106. CBCL: 07/TAN NGOC LAN/2020
68,000₫