Juice

Nước Ép Đào Táo Cyprina Cộng Hòa Séc 250ml
Nước Ép Đào Táo Cyprina Cộng Hòa Séc 250ml Barcode: 52920899 Số Công Bố: 52/EUROTAS/2027
21,000₫
Nước Ép Nho Đỏ Cyprina Cộng Hòa Séc 250ml
Nước Ép Nho Đỏ Cyprina Cộng Hòa Séc 250ml Barcode: 52920936 Số Công Bố: 51/EUROTAS/2023
21,000₫
Nước Ép Táo Cyprina Cộng Hòa Séc 250ml
Nước Ép Táo Cyprina Cộng Hòa Séc 250ml Barcode: 52920950 Số Công Bố: 50/EUROTAS/2024
21,000₫
Nước Ép Xoài Juver TBN 1000ml
Nước Ép Xoài Juver TBN 1000ml Barcode: 8410707001286 Số Công Bố: 34/Nhung Như/2019
74,000₫
Nước Ép Táo Juver TBN 1000ml
Nước Ép Táo Juver TBN 1000ml Barcode: 8410707000234 Số Công Bố: 32/Nhung Như/2019
69,000₫
Nước Ép Ổi Juver TBN 1000ml
Nước Ép Ổi Juver TBN 1000ml Barcode: 8410707002863 Số Công Bố: 31/Nhung Như/2019
81,000₫
Nước Ép Đào Juver TBN 1000ml
Nước Ép Đào Juver TBN 1000ml Barcode: 8410707000197 Số Công Bố: 29/Nhung Như/2019
69,000₫
Nước Ép Nho Đỏ Juver TBN 1000ml
Nước Ép Nho Đỏ Juver TBN 1000ml Barcode: 8410707003761 Số Công Bố: 27/Nhung Như/2019
84,000₫
Nước Dâu Sunkist Dâu HQ 210ml
Nước Dâu Sunkist Dâu HQ 210ml Barcode: 8801105915167 Số Công Bố: 05/MINH PHONG /2019
25,000₫
Nước Ép Cam Vắt Nguyên Chất 100% Juver TBN 1000ml
Nước Ép Cam Vắt Nguyên Chất 100% Juver TBN 1000ml Barcode: 8410707005499 Số Công Bố: 02/Nhung Như/2020
98,000₫
Nước Ép Dứa Nguyên Chất 100% Juver TBN 1000ml
Nước Ép Dứa Nguyên Chất 100% Juver TBN 1000ml Barcode: 8410707004638 Số Công Bố: 01/Nhung Như/2020
93,000₫
Sinh Tố Táo Đào Kiwi Xoài Chanh Noah'S Úc 260ml
Sinh Tố Táo Đào Kiwi Xoài Chanh Noah'S Úc 260ml Barcode: 9338201001030
82,000₫
Sinh Tố Táo Chuối Vải Thiều Xoài Noah'S Úc 260ml
Sinh Tố Táo Chuối Vải Thiều Xoài Noah'S Úc 260ml Barcode: 9338201001054
82,000₫
Sinh Tố Táo Cam Mận Quả Acai Noah'S Úc 260ml
Sinh Tố Táo Cam Mận Quả Acai Noah'S Úc 260ml Barcode: 9338201001207
82,000₫
Nước Ép Táo Xoài Ama Time Chile 300ml
Nước Ép Táo Xoài Ama Time Chile 300ml Barcode: 7804658021041
82,000₫
Nước Ép Táo Việt Quất Ama Time Chile 300ml
Nước Ép Táo Việt Quất Ama Time Chile 300ml Barcode: 7804658020945
82,000₫
Nước Ép Táo Lê Ama Time Chile 300ml
Nước Ép Táo Lê Ama Time Chile 300ml Barcode: 7804658020655
82,000₫
Nước Ép Táo Hiệu Noah'S Úc 260ml
Nước Ép Táo Hiệu Noah'S Úc 260ml Barcode: 9338201001016
82,000₫
Nước Ép Táo Cà Rốt Gừng Noah'S Úc 260ml
Nước Ép Táo Cà Rốt Gừng Noah'S Úc 260ml Barcode: 9338201001078
82,000₫
Nước Ép Táo Ama Time Chile 300ml
Nước Ép Táo Ama Time Chile 300ml Barcode: 7804658020648
82,000₫
Nước Ép Cam Valencia Noah'S Úc 260ml
Nước Ép Cam Valencia Noah'S Úc 260ml Barcode: 9338201001009
82,000₫
Nước Dừa Chanh Dây Vietcoco 330ml
Nước Dừa Chanh Dây Vietcoco 330ml Barcode: 8936079560799 Số Công Bố: 07/2018/YTBT-TNCB
13,000₫
Nước Dừa Vị Chanh Dây Vietcoco 500Ml
Nước Dừa Vị Chanh Dây Vietcoco 500Ml Barcode: 8936079560515 Số Công Bố: 07/2018/YTBT-TNCB
20,000₫
Nước Dừa Thơm Vietcoco 330ml
Nước Dừa Thơm Vietcoco 330ml Barcode: 8936079560782 Số Công Bố: 06/2018/YTBT-TNCB
13,000₫
Nước Dừa Tự Nhiên Vietcoco 330ml
Nước Dừa Tự Nhiên Vietcoco 330ml Barcode: 8936079560775 Số Công Bố: 67/2017/YTBT-TNCB
13,000₫
Nước Dừa Vị Thơm Vietcoco 500Ml
Nước Dừa Vị Thơm Vietcoco 500Ml Barcode: 8936079560508 Số Công Bố: 06/2018/YTBT-TNCB
20,000₫
Nước Dừa Vietcoco 500Ml
Nước Dừa Vietcoco 500Ml Barcode: 8936079560492 Số Công Bố: 67/2017/YTBT-TNCB
20,000₫
Nước Dừa Organic Vietcoco 330ml
Nước Dừa Organic Vietcoco 330ml Barcode: 8936079560768 Số Công Bố: 68/2017/YTBT-TNCB
17,000₫
Nước Ép Rau Củ Quả Beetroot Unif Thái Lan 1000ml
Nước Ép Rau Củ Quả Beetroot Unif Thái Lan 1000ml. Barcode: 8850388547480. CBCL: 102/KATOSANGYOVN/2019
55,000₫
Nước Ép Trái Cây Thập Cẩm 100% Sangaria 190gr
Nước Ép Trái Cây Thập Cẩm 100% Sangaria 190gr Barcode: 4902179006240 Số Công Bố: 033/TPP/2020
27,000₫
Nước Ép Dứa 100% Sangaria 190gr
Nước Ép Dứa 100% Sangaria 190gr Barcode: 4902179020383 Số Công Bố: 035/TPP/2020
27,000₫
Nước Soda Sangaria Hajikete Vị Táo 350gr
Nước Soda Sangaria Hajikete Vị Táo 350gr Barcode: 4902179015785 Số Công Bố: 032/TPP/2020
27,000₫
Nước Ép Táo 100% Sangaria 190gr
Nước Ép Táo 100% Sangaria 190gr Barcode: 4902179003355 Số Công Bố: 037/TPP/2020
27,000₫
Nước Soda Sangaria Hajikete Vị Cam 350gr
Nước Soda Sangaria Hajikete Vị Cam 350gr Barcode: 4902179015754 Số Công Bố: 029/TPP/2020
27,000₫
Nước Soda Sangaria Sparkling Vị Dưa Lưới 250gr
Nước Soda Sangaria Sparkling Vị Dưa Lưới 250gr Barcode: 4902179018922 Số Công Bố: 027/TPP/2020
23,000₫
Nước Ép Cam 100% Sangaria 190gr
Nước Ép Cam 100% Sangaria 190gr Barcode: 4902179015648 Số Công Bố: 034/TPP/2020
27,000₫
Nước Ép Nho 100% Sangaria 190gr
Nước Ép Nho 100% Sangaria 190gr Barcode: 4902179009876 Số Công Bố: 036/TPP/2020
27,000₫
Nước Soda Sangaria Sparkling Vị Nho 250gr
Nước Soda Sangaria Sparkling Vị Nho 250gr Barcode: 4902179018892 Số Công Bố: 028/TPP/2020
23,000₫
Nước Ép Hoa Quả Nhiệt Đới Rhodes Nam Phi 200Ml
Nước Ép Hoa Quả Nhiệt Đới Rhodes Nam Phi 200Ml. Barcode: 6009615146497. CBCL: 17/TNL/2018
14,000₫
Nước Ép Táo Hữu Cơ Rhodes Nam Phi 200Ml
Nước Ép Táo Hữu Cơ Rhodes Nam Phi 200Ml. Barcode: 6009615146558. CBCL: 13/TNL/2018
14,000₫