Noodles

Mì Khô Gà Cay Kim Chi Samyang Hàn Quốc 135gr
Mì Khô Gà Cay Kim Chi Samyang Hàn Quốc 135gr
33,000₫
Miến Thái Tươi Song Long TL 200gr
Miến Thái Tươi Song Long TL 200gr
15,000₫
Miến Thái Bột Dong Song Long TL 200gr
Miến Thái Bột Dong Song Long TL 200gr
20,000₫
Miến Thái Đậu Xanh Phượng Hoàng TL 200gr
Miến Thái Đậu Xanh Phượng Hoàng TL 200gr
25,000₫
Miến Thái Đậu Xanh Song Long TL 200gr
Miến Thái Đậu Xanh Song Long TL 200gr
36,000₫
Cháo Dinh Dưỡng Power Porrij Úc 450gr
Cháo Dinh Dưỡng Power Porrij Úc 450gr Barcode: 9326847000715
279,000₫
Bánh Gạo Xốt Bơ Hành Yopokki Hàn Quốc 240gr
Bánh Gạo Xốt Bơ Hành Yopokki Hàn Quốc 240gr Barcode: 8809054400567 Số Công Bố: 38/PT/2018
71,000₫
Bánh Gạo Topokki Sốt Cay Taekyung Hàn Quốc 128gr
Bánh Gạo Topokki Sốt Cay Taekyung Hàn Quốc 128gr Barcode: 8809061679000
51,000₫
Mì Sutah Bò Cay 120gr
Mì Sutah Bò Cay 120gr Barcode: 8801073104136
24,000₫
Mì Tô Khô Gà Cay Samyang Hàn Quốc 105gr
Mì Tô Khô Gà Cay Samyang Hàn Quốc 105gr Barcode: 8801073210363
42,000₫
Mì Khô Gà Cay Vị Phô Mai
Mì Khô Gà Cay Vị Phô Mai Barcode: 8801073113268
31,000₫
Mì N Udon Nguyên Vị 225gr
Mì N Udon Nguyên Vị 225gr Barcode: 8801085067733
30,000₫
Cháo Yến Mạch Tâm Minh 50gr
Cháo Yến Mạch Tâm Minh 50gr Barcode: 8938508147076
10,000₫
Chao Môn Mikiri 180gr
Chao Môn Mikiri 180gr Barcode: 8936079390730 Số Công Bố: 01/T&Z/2020
18,000₫
Bánh Gạo Cà Chua Rapokki Gung Jeon Bang HQ 260gr
Bánh Gạo Cà Chua Rapokki Gung Jeon Bang HQ 260gr. Barcode: 8809054401755. CBCL: 80/PT/2019
97,000₫
Bánh Gạo Cay Ngọt Rapokki Gung Jeon Bang Hàn Quốc 260gr
Bánh Gạo Cay Ngọt Rapokki Gung Jeon Bang Hàn Quốc 260gr. Barcode: 8809054400987. CBCL: 69/PT/2019
97,000₫
Bánh Gạo Phô Mai Rapokki Gung Jeon Bang HQ 260gr
Bánh Gạo Phô Mai Rapokki Gung Jeon Bang HQ 260gr. Barcode: 8809054401748. CBCL: 79/PT/2019
97,000₫
Bánh Gạo Chả Cá Xốt Dầu Mè Gung Jeon Bang Hàn Quốc 143gr
Bánh Gạo Chả Cá Xốt Dầu Mè Gung Jeon Bang Hàn Quốc 143gr. Barcode: 8809528280329. CBCL: 13/PT/2020
55,000₫
Bánh Gạo Chả Cá Phô Mai Gung Jeon Bang Hàn Quốc 143gr
Bánh Gạo Chả Cá Phô Mai Gung Jeon Bang Hàn Quốc 143gr. Barcode: 8809528280305. CBCL: 11/PT/2020
55,000₫
Bánh Gạo Chả Cá Cay Ngọt Gung Jeon Bang Hàn Quốc 143gr
Bánh Gạo Chả Cá Cay Ngọt Gung Jeon Bang Hàn Quốc 143gr. Barcode: 8809528280299. CBCL: 10/PT/2020
55,000₫
Bánh Gạo Chả Cá Cay Gung Jeon Bang Hàn Quốc 143gr
Bánh Gạo Chả Cá Cay Gung Jeon Bang Hàn Quốc 143gr. Barcode: 8809528280312. CBCL: 12/PT/2020
55,000₫
Miến Tươi Đậu Xanh Lady Brand Thái Lan 200gr
Miến Tươi Đậu Xanh Lady Brand Thái Lan 200gr. Barcode: 8857107981204. CBCL: 19/thực phẩm an /2018
15,000₫
Miến Khô Đậu Xanh Lady Brand Thái Lan 200gr
Miến Khô Đậu Xanh Lady Brand Thái Lan 200gr. Barcode: 8857107981426. CBCL: 25/thực phẩm an /2019
41,000₫
Free
Mì Xào Khô Tom Yam Thái Lan Chomp Chomp Indonesia 80gr
Giảm giá
Mì Xào Khô Tom Yam Thái Lan Chomp Chomp Indonesia 80gr
Mì Xào Khô Tom Yam Thái Lan Chomp Chomp Indonesia 80gr Barcode: 8881300020156
10,000₫ 9,500₫
Mì Xào Khô Tôm Singapore Chomp Chomp Indonesia 85gr
Mì Xào Khô Tôm Singapore Chomp Chomp Indonesia 85gr Barcode: 8881300020194
10,000₫
Mì Xào Khô Chomp Chomp Indonesia 70gr
Mì Xào Khô Chomp Chomp Indonesia 70gr Barcode: 8881300020132
10,000₫
Mì Xào Khô Cà Ri Malaysia Chomp Chomp Indonesia 105gr
Mì Xào Khô Cà Ri Malaysia Chomp Chomp Indonesia 105gr Barcode: 8881300020170
17,000₫
Mỳ Sutah Bò Cay Samyang Hàn Quốc 120Gr
Mỳ Sutah Bò Cay Samyang Hàn Quốc 120Gr Barcode: 074603006356
26,000₫
Mỳ Snack Gà Cay Samyang 90Gr
Mỳ Snack Gà Cay Samyang 90Gr Barcode: 8801073310674
22,000₫
Mỳ Gà Cay Vị Phô Mai Samyang 140Gr
Mỳ Gà Cay Vị Phô Mai Samyang 140Gr Barcode: 8801073113312
33,000₫
Mỳ Gà Cay Vị Carbo Samyang 130Gr
Mỳ Gà Cay Vị Carbo Samyang 130Gr Barcode: 8801073113893
34,000₫
Mì Udon Hải Sản 212gr
Mì Udon Hải Sản 212gr Barcode: 8801085010258
30,000₫
Mì Trộn Tương Tàu 140gr
Mì Trộn Tương Tàu 140gr Barcode: 8801073101524
25,000₫
Mì Trộn Tương Đen Cay Sachun Nongshim Hàn Quốc 137gr
Mì Trộn Tương Đen Cay Sachun Nongshim Hàn Quốc 137gr Barcode: 8801043044059
31,000₫
Mì Trộn Trứng Muối Kool 90gr
Mì Trộn Trứng Muối Kool 90gr Barcode: 8936010680999
19,000₫
Mì Tinh Than Tre Hảo Hạng Handmade Tehki Malaysia 250gr
Mì Tinh Than Tre Hảo Hạng Handmade Tehki Malaysia 250gr Barcode: 9555443101872
45,000₫
Mì Thảo Mộc Chay A1 Malaysia 90gr
Mì Thảo Mộc Chay A1 Malaysia 90gr Barcode: 9556593121390
21,000₫
Mì Sợi Spaghetti 180gr
Mì Sợi Spaghetti 180gr Barcode: 8801085025085
18,000₫
Mì Samyang Ramen 120gr
Mì Samyang Ramen 120gr Barcode: 8801073102538
25,000₫
Mì Neoguri Seafood & Spicy 120gr
Mì Neoguri Seafood & Spicy 120gr Barcode: 031146150304
31,000₫
Mì N Udon Vị Tôm 225gr
Mì N Udon Vị Tôm 225gr Barcode: 8801085067740
30,000₫
Mì Ly Shin 75gr
Mì Ly Shin 75gr Barcode: 031146270606
31,000₫
Mì Kim Chi 120gr
Mì Kim Chi 120gr Barcode: 8801073101630
21,000₫
Mì Gói Ớt Thập Cẩm Chua Wai Wai 60gr
Mì Gói Ớt Thập Cẩm Chua Wai Wai 60gr Barcode: 8850100101143
10,000₫
Mì Gói Chay Chua Wai Wai 60gr
Mì Gói Chay Chua Wai Wai 60gr Barcode: 8850100119018
10,000₫
Mì Champong 124gr
Mì Champong 124gr Barcode: 031146151905
34,000₫
Mì Cà Rốt Hảo Hạng Handmade Tehki Malaysia 250gr
Mì Cà Rốt Hảo Hạng Handmade Tehki Malaysia 250gr Barcode: 9555443101865
45,000₫
Mì Bò Ramen 120gr
Mì Bò Ramen 120gr Barcode: 8801073106222
25,000₫