Noodles

Cháo Dinh Dưỡng Power Porrij Úc 450gr
Cháo Dinh Dưỡng Power Porrij Úc 450gr Barcode: 9326847000715
279,000₫
Bánh Gạo Xốt Bơ Hành Yopokki Hàn Quốc 240gr
Bánh Gạo Xốt Bơ Hành Yopokki Hàn Quốc 240gr Barcode: 8809054400567 Số Công Bố: 38/PT/2018
71,000₫
Chao Môn Mikiri 180gr
Chao Môn Mikiri 180gr Barcode: 8936079390730 Số Công Bố: 01/T&Z/2020
18,000₫
Mì Xào Yakixoba Itomen Nhật Bản 5*87gr
Mì Xào Yakixoba Itomen Nhật Bản 5*87gr. Barcode: 4901104132047. CBCL: 041/TPP/2020
123,000₫
Mì Nước Tương Itomen Ramen Banshu Nhật Bản 5*97gr
Mì Nước Tương Itomen Ramen Banshu Nhật Bản 5*97gr. Barcode: 4901104131521. CBCL: 016/TPP/2020
123,000₫
Mì Itomen Champon Nhật Bản 5*100gr
Mì Itomen Champon Nhật Bản 5*100gr. Barcode: 4901104100022. CBCL: 042/TPP/2020
123,000₫
Mì Hành Tây Nước Tương Itomen Ramen Nhật Bản 5*87gr
Mì Hành Tây Nước Tương Itomen Ramen Nhật Bản 5*87gr. Barcode: 4901104132276. CBCL: 017/TPP/2020
123,000₫
Mì Hải Sản Rau Củ Vị Nước Tương Itomen Nhật Bản 5*85gr
Mì Hải Sản Rau Củ Vị Nước Tương Itomen Nhật Bản 5*85gr. Barcode: 4901104133181. CBCL: 038/TPP/2020
123,000₫
Mì Hải Sản Rau Củ Miso Itomen Nhật Bản 5*86gr
Mì Hải Sản Rau Củ Miso Itomen Nhật Bản 5*86gr. Barcode: 4901104133242. CBCL: 040/TPP/2020
123,000₫
Mì Hải Sản Rau Cá Muối Itomen Củnhật Bản 5*85gr
Mì Hải Sản Rau Cá Muối Itomen Củnhật Bản 5*85gr. Barcode: 4901104133211. CBCL: 039/TPP/2020
123,000₫
Mì Hải Sản Champon Nhật Bản 5*90gr
Mì Hải Sản Champon Nhật Bản 5*90gr. Barcode: 4901104130357. CBCL: 043/TPP/2020
123,000₫
Mì Cà Ri Itomen Ramen Nhật Bản 5*91gr
Mì Cà Ri Itomen Ramen Nhật Bản 5*91gr. Barcode: 4901104132122. CBCL: 018/TPP/2020
123,000₫
Bánh Gạo Cà Chua Rapokki Gung Jeon Bang HQ 260gr
Bánh Gạo Cà Chua Rapokki Gung Jeon Bang HQ 260gr. Barcode: 8809054401755. CBCL: 80/PT/2019
97,000₫
Bánh Gạo Cay Ngọt Rapokki Gung Jeon Bang Hàn Quốc 260gr
Bánh Gạo Cay Ngọt Rapokki Gung Jeon Bang Hàn Quốc 260gr. Barcode: 8809054400987. CBCL: 69/PT/2019
97,000₫
Bánh Gạo Phô Mai Rapokki Gung Jeon Bang HQ 260gr
Bánh Gạo Phô Mai Rapokki Gung Jeon Bang HQ 260gr. Barcode: 8809054401748. CBCL: 79/PT/2019
97,000₫
Bánh Gạo Chả Cá Xốt Dầu Mè Gung Jeon Bang Hàn Quốc 143gr
Bánh Gạo Chả Cá Xốt Dầu Mè Gung Jeon Bang Hàn Quốc 143gr. Barcode: 8809528280329. CBCL: 13/PT/2020
55,000₫
Bánh Gạo Chả Cá Phô Mai Gung Jeon Bang Hàn Quốc 143gr
Bánh Gạo Chả Cá Phô Mai Gung Jeon Bang Hàn Quốc 143gr. Barcode: 8809528280305. CBCL: 11/PT/2020
55,000₫
Bánh Gạo Chả Cá Cay Ngọt Gung Jeon Bang Hàn Quốc 143gr
Bánh Gạo Chả Cá Cay Ngọt Gung Jeon Bang Hàn Quốc 143gr. Barcode: 8809528280299. CBCL: 10/PT/2020
55,000₫
Bánh Gạo Chả Cá Cay Gung Jeon Bang Hàn Quốc 143gr
Bánh Gạo Chả Cá Cay Gung Jeon Bang Hàn Quốc 143gr. Barcode: 8809528280312. CBCL: 12/PT/2020
55,000₫
Miến Tươi Đậu Xanh Lady Brand Thái Lan 200gr
Miến Tươi Đậu Xanh Lady Brand Thái Lan 200gr. Barcode: 8857107981204. CBCL: 19/thực phẩm an /2018
15,000₫
Miến Khô Đậu Xanh Lady Brand Thái Lan 200gr
Miến Khô Đậu Xanh Lady Brand Thái Lan 200gr. Barcode: 8857107981426. CBCL: 25/thực phẩm an /2019
41,000₫
Mì Xào Khô Tom Yam Thái Lan Chomp Chomp Indonesia 80gr
Mì Xào Khô Tom Yam Thái Lan Chomp Chomp Indonesia 80gr Barcode: 8881300020156
10,000₫
Mì Xào Khô Tôm Singapore Chomp Chomp Indonesia 85gr
Mì Xào Khô Tôm Singapore Chomp Chomp Indonesia 85gr Barcode: 8881300020194
10,000₫
Mì Xào Khô Chomp Chomp Indonesia 70gr
Mì Xào Khô Chomp Chomp Indonesia 70gr Barcode: 8881300020132
10,000₫
Mì Xào Khô Cà Ri Malaysia Chomp Chomp Indonesia 105gr
Mì Xào Khô Cà Ri Malaysia Chomp Chomp Indonesia 105gr Barcode: 8881300020170
17,000₫
Mỳ Sutah Bò Cay Samyang Hàn Quốc 120Gr
Mỳ Sutah Bò Cay Samyang Hàn Quốc 120Gr Barcode: 074603006356
26,000₫
Mỳ Snack Gà Cay Samyang 90Gr
Mỳ Snack Gà Cay Samyang 90Gr Barcode: 8801073310674
22,000₫
Mỳ Gà Cay Vị Phô Mai Samyang 140Gr
Mỳ Gà Cay Vị Phô Mai Samyang 140Gr Barcode: 8801073113312
33,000₫
Mỳ Gà Cay Vị Carbo Samyang 130Gr
Mỳ Gà Cay Vị Carbo Samyang 130Gr Barcode: 8801073113893
34,000₫
Mì Thảo Mộc Chay A1 Malaysia 90gr
Mì Thảo Mộc Chay A1 Malaysia 90gr Barcode: 9556593121390
21,000₫
Mì Ăn Liền Tôm Thịt Tokyo Nhật Bản 120gr
Mì Ăn Liền Tôm Thịt Tokyo Nhật Bản 120gr Barcode: 4906871020153
65,000₫
Mì Ăn Liền Hữu Cơ Không Trứng Alb Gold Đức 250Gr
Mì Ăn Liền Hữu Cơ Không Trứng Alb Gold Đức 250Gr Barcode: 4018722305699
85,000₫
Mì Ăn Liền Gà Tokyo Nhật Bản 120gr
Mì Ăn Liền Gà Tokyo Nhật Bản 120gr Barcode: 4906871020122
65,000₫
Bánh Gạo Xốt Bơ Hành Yopokki Hàn Quốc 120gr
Bánh Gạo Xốt Bơ Hành Yopokki Hàn Quốc 120gr Barcode: 8809054400918 Số Công Bố: 38/PT/2018
47,000₫
Bánh Gạo Siêu Cay Yopokki Hàn Quốc 120gr
Bánh Gạo Siêu Cay Yopokki Hàn Quốc 120gr Barcode: 8809054400871 Số Công Bố: 03/PT/2018
47,000₫
Bánh Gạo Pho Mai Yopokki Hàn Quốc 120gr
Bánh Gạo Pho Mai Yopokki Hàn Quốc 120gr Barcode: 8809054400864 Số Công Bố: 04/PT/2018
47,000₫
Bánh Gạo Cay Ngọt Yopokk Hàn Quốc 280gr
Bánh Gạo Cay Ngọt Yopokk Hàn Quốc 280gr Barcode: 8809054409652 Số Công Bố: 06/PT/2018
69,000₫
Soup Miso Ăn Liền Hành Lá Hikarimiso Nhật 23.4gr
Soup Miso Ăn Liền Hành Lá Hikarimiso Nhật 23.4gr Barcode: 4902663009894
32,000₫
Soup Miso Ăn Liền Đậu Phụ Hikarimiso Nhật 23.5gr
Soup Miso Ăn Liền Đậu Phụ Hikarimiso Nhật 23.5gr Barcode: 4902663009870
32,000₫
Nước Sốt Cà Chua Nấm Napolitan Nisshin 260gr
Nước Sốt Cà Chua Nấm Napolitan Nisshin 260gr Barcode: 4902110374483
49,000₫