Food Containers

Hộp đựng Qlux 39Gr
Hộp đựng Qlux 39Gr. Barcode: 8693395015364. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.170Gr39Gr. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
19,000₫
Hộp đựng ngũ cốc loại nhỏ Daisy Qlux 114Gr
Hộp đựng ngũ cốc loại nhỏ Daisy Qlux 114Gr. Barcode: 8693395004740. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.145Gr114Gr. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
39,000₫
Hộp đựng cơm trưa hình con khỉ Qlux 158Gr
Hộp đựng cơm trưa hình con khỉ Qlux 158Gr. Barcode: 8693395016156. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.340gr158Gr. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
46,000₫
Hộp đựng cơm Rio Qlux 170Gr
Hộp đựng cơm Rio Qlux 170Gr. Barcode: 8693395004498. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.20gr170Gr. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
46,000₫
Hộp đựng cơm trưa thần kì Qlux 145Gr
Hộp đựng cơm trưa thần kì Qlux 145Gr. Barcode: 8693395003224. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.20gr145Gr. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
39,000₫
Reyn Bak Cup-Party Var 36S
Reyn Bak Cup-Party Var 36S
59,000₫
Túi Zipper Kokusai Nhật Bản Size M30 (18Cmx21M)
Túi Zipper Kokusai Nhật Bản Size M30 (18Cmx21M)
33,000₫
Túi Zipper Kokusai Nhật Bản Size L20 (26.5Cmx31Cm)
Túi Zipper Kokusai Nhật Bản Size L20 (26.5Cmx31Cm)
42,000₫
Màng Bọc Tp Laspalm Nhật Bản 30Cmx150M(Đơn)
Màng Bọc Tp Laspalm Nhật Bản 30Cmx150M(Đơn)
107,000₫
Hộp đựng thức ăn loại vừa Nesta Qlux 129Gr
Hộp đựng thức ăn loại vừa Nesta Qlux 129Gr. Barcode: 8693395015937. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.158Gr129Gr. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
39,000₫
Hộp đựng ngũ cốc loại nhỏ Venus Qlux 176Gr
Hộp đựng ngũ cốc loại nhỏ Venus Qlux 176Gr. Barcode: 8693395004702. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.340gr176Gr. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
65,000₫
Qlux Hộp đựng thức ăn loại nhỏ Bon Bon 65Gr
Qlux Hộp đựng thức ăn loại nhỏ Bon Bon 65Gr. Barcode: 8693395015272. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.340Gr65Gr. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
19,000₫
Qlux Hộp đựng thức ăn loại vừa Bon Bon 89Gr
Qlux Hộp đựng thức ăn loại vừa Bon Bon 89Gr. Barcode: 8693395015289. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.20gr89Gr. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
28,000₫
Qlux Hộp đựng cơm trưa Nano 53Gr
Qlux Hộp đựng cơm trưa Nano 53Gr. Barcode: 8693395003729. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.340Gr'53Gr. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
21,000₫