Food Containers

Bao Bi Thuc Pham Qq Việt Nam Loại 300G 24*32Cm
Bao Bi Thuc Pham Qq Việt Nam Loại 300G 24*32Cm Barcode: 8935103261886
37,000₫
Màng Nhôm Moriitalia Ý 45Cmx7.62M
Màng Nhôm Moriitalia Ý 45Cmx7.62M Barcode: 8936059003155 Số Công Bố: 68
42,000₫
Màng Nhôm Moriitalia Ý 30Cmx7.62M
Màng Nhôm Moriitalia Ý 30Cmx7.62M Barcode: 8936059003131 Số Công Bố: 68
28,000₫
Màng Bọc Tp Laspalm Nhật Bản 30Cmx300M-Dao Nhựa (Xanh)
Màng Bọc Tp Laspalm Nhật Bản 30Cmx300M-Dao Nhựa (Xanh) Barcode: 8936059006095 Số Công Bố: 73
218,000₫
Túi Đựng Tp Laspalm Nhật Bản 30Cmx40Cm
Túi Đựng Tp Laspalm Nhật Bản 30Cmx40Cm Barcode: 8936059006842 Số Công Bố: 79
57,000₫
Màng Nhôm Tp Laspalm Nhật Bản 30Cmx27Cm(Hộp 20 Miếng)
Màng Nhôm Tp Laspalm Nhật Bản 30Cmx27Cm(Hộp 20 Miếng) Barcode: 8936059000154 Số Công Bố: 68
35,000₫
Túi Đựng Tp Laspalm Nhật Bản 25Cmx35Cm
Túi Đựng Tp Laspalm Nhật Bản 25Cmx35Cm Barcode: 8936059006828 Số Công Bố: 79
42,000₫
Màng Bọc Tp Laspalm Nhật Bản 30Cmx500M-Dao Nhựa (Đỏ)
Màng Bọc Tp Laspalm Nhật Bản 30Cmx500M-Dao Nhựa (Đỏ) Barcode: 8936059006071 Số Công Bố: 73
323,000₫
Túi Đựng Tp Laspalm Nhật Bản 17Cmx25Cm
Túi Đựng Tp Laspalm Nhật Bản 17Cmx25Cm Barcode: 8936059006811 Số Công Bố: 79
26,000₫
Túi Zipper Kokusai Nhật Bản Size Xl10 (28Cmx36Cm)
Túi Zipper Kokusai Nhật Bản Size Xl10 (28Cmx36Cm) Barcode: 8936059000321 Số Công Bố: 85
34,000₫
Hộp Nhựa Innomata Chữ Nhật Nhật Bản
Hộp Nhựa Innomata Chữ Nhật Nhật Bản. Barcode: 4905596167280. CBCL: 10554/2017/ATTP-TNCB
40,000₫
Màng Bọc Thực Phẩm 30Cm X 50M Hitach Nhật Bản
Màng Bọc Thực Phẩm 30Cm X 50M Hitach Nhật Bản Barcode: 4902534213054
62,000₫
Màng Bọc Thực Phẩm 30Cm X 100M Hitach Nhật Bản
Màng Bọc Thực Phẩm 30Cm X 100M Hitach Nhật Bản Barcode: 4902534213108
111,000₫
Hộp Nhựa Chữ Nhật Stock Pack Nhật Bản 500ml
Hộp Nhựa Chữ Nhật Stock Pack Nhật Bản 500ml. Barcode: 4962191013435. CBCL: 10050/2017/ATTP-TNCB
47,000₫
Hộp đựng Qlux 39Gr
Hộp đựng Qlux 39Gr. Barcode: 8693395015364. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.170Gr39Gr. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
19,000₫
Hộp đựng ngũ cốc loại nhỏ Daisy Qlux 114Gr
Hộp đựng ngũ cốc loại nhỏ Daisy Qlux 114Gr. Barcode: 8693395004740. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.145Gr114Gr. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
39,000₫
Hộp đựng cơm trưa hình con khỉ Qlux 158Gr
Hộp đựng cơm trưa hình con khỉ Qlux 158Gr. Barcode: 8693395016156. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.340gr158Gr. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
46,000₫
Hộp đựng cơm Rio Qlux 170Gr
Hộp đựng cơm Rio Qlux 170Gr. Barcode: 8693395004498. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.20gr170Gr. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
46,000₫
Hộp đựng cơm trưa thần kì Qlux 145Gr
Hộp đựng cơm trưa thần kì Qlux 145Gr. Barcode: 8693395003224. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.20gr145Gr. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
39,000₫
Reynal Baking Cup - Party 36S
Reyn Bak Cup-Party Var 36S Barcode: 010900033800
59,000₫
Túi Zipper Kokusai Nhật Bản Size M30 (18Cmx21M)
Túi Zipper Kokusai Nhật Bản Size M30 (18Cmx21M) Barcode: 8936059000314
33,000₫
Túi Zipper Kokusai Nhật Bản Size L20 (26.5Cmx31Cm)
Túi Zipper Kokusai Nhật Bản Size L20 (26.5Cmx31Cm) Barcode: 8936059000307
42,000₫
Màng Bọc Tp Laspalm Nhật Bản 30Cmx150M(Đơn)
Màng Bọc Tp Laspalm Nhật Bản 30Cmx150M(Đơn) Barcode: 8936059006163
107,000₫
Hộp đựng thức ăn loại vừa Nesta Qlux 129Gr
Hộp đựng thức ăn loại vừa Nesta Qlux 129Gr. Barcode: 8693395015937. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.158Gr129Gr. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
39,000₫
Hộp đựng ngũ cốc loại nhỏ Venus Qlux 176Gr
Hộp đựng ngũ cốc loại nhỏ Venus Qlux 176Gr. Barcode: 8693395004702. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.340gr176Gr. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
65,000₫
Qlux Hộp đựng thức ăn loại nhỏ Bon Bon 65Gr
Qlux Hộp đựng thức ăn loại nhỏ Bon Bon 65Gr. Barcode: 8693395015272. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.340Gr65Gr. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
19,000₫
Qlux Hộp đựng thức ăn loại vừa Bon Bon 89Gr
Qlux Hộp đựng thức ăn loại vừa Bon Bon 89Gr. Barcode: 8693395015289. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.20gr89Gr. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
28,000₫
Qlux Hộp đựng cơm trưa Nano 53Gr
Qlux Hộp đựng cơm trưa Nano 53Gr. Barcode: 8693395003729. Thương hiệu: . Xuất xứ: Mỹ.340Gr'53Gr. Thành phần: . Đặc tính & Công dụng: . Đối tượng sử dụng: . Hướng dẫn sử dụng: . Hạn sử dụng:. Lưu ý:.Công bố
21,000₫