Nut & Seed

Bí Xanh Nướng Tự Nhiên Nutty 550gr
Bí Xanh Nướng Tự Nhiên Nutty 550gr Barcode: 8935292202295
197,000₫
Black Bag Hạt Chia Đen 1000gr
Black Bag Hạt Chia Đen 1000gr Barcode: 9369999064990
480,000₫
Đậu Cúc Nguyên Hạt green One Mỹ 500gr
Đậu Cúc Nguyên Hạt green One Mỹ 500gr Barcode: 8936029161144
82,000₫
Đậu Đen 450gr
Đậu Đen 450gr Barcode: 8938505002026
29,000₫
Đậu Đen Xanh Lòng 450gr
Đậu Đen Xanh Lòng 450gr Barcode: 8938505002033
34,000₫
Đậu Đỏ 450gr
Đậu Đỏ 450gr Barcode: 8938505002040
35,000₫
Đậu Gà Nguyên Hạt green One Mỹ 500gr
Đậu Gà Nguyên Hạt green One Mỹ 500gr Barcode: 8936029161113
69,000₫
Đậu Hà Lan Khô Nguyên Hạt green One Mỹ 500gr
Đậu Hà Lan Khô Nguyên Hạt green One Mỹ 500gr Barcode: 8936029161106
50,000₫
Đậu Hà Lan Mù Tạt Tong Garden Thái Lan 50gr
Đậu Hà Lan Mù Tạt Tong Garden Thái Lan 50gr Barcode: 8850291101557
10,000₫
Đậu Hà Lan Vàng Tách Đôi green One Mỹ 500gr
Đậu Hà Lan Vàng Tách Đôi green One Mỹ 500gr Barcode: 8936029161120
50,000₫
Đậu Hà Lan Vị Mù Tạt Camel Singapore 40gr
Đậu Hà Lan Vị Mù Tạt Camel Singapore 40gr Barcode: 8888112100014
15,000₫
Đậu Lăng Đỏ Tách Đôi green One Mỹ 500gr
Đậu Lăng Đỏ Tách Đôi green One Mỹ 500gr Barcode: 8936029161137
75,000₫
Đậu Lăng Kiểu Pháp Mckenzie'S Úc 375gr
Đậu Lăng Kiểu Pháp Mckenzie'S Úc 375gr, Barcode: 9310061025630
128,000₫
Đậu Lăng Vàng Mckenzie'S Úc 375gr
Đậu Lăng Vàng Mckenzie'S Úc 375gr Barcode: 9310061123138
77,000₫
Đậu Lăng Xanh Nguyên Hạt green One Mỹ 500gr
Đậu Lăng Xanh Nguyên Hạt green One Mỹ 500gr Barcode: 8936029161212
60,000₫
Đậu Nành 450gr
Đậu Nành 450gr Barcode: 8938505002071
20,000₫
Đậu Nành Tẩm Cỏ Ngọt NamXanh 90gr
Đậu Nành Tẩm Cỏ Ngọt NamXanh 90gr. Barcode: 8938504340600. CBCL: TCCS:19-028/NX/2019
26,000₫
Đậu Nành Vị Dừa 100gr
Đậu Nành Vị Dừa 100gr. Barcode: 8938504340792. CBCL: TCCS:19-027/NX/2019
30,000₫
Đậu Phộng 450gr
Đậu Phộng 450gr Barcode: 8938505002101
37,000₫
Đậu Phộng Bao Sữa Dừa Tong Garden Thái Lan 200gr
Đậu Phộng Bao Sữa Dừa Tong Garden Thái Lan 200gr Barcode: 8850291102110
57,000₫
Đậu Phộng Chiên Giòn Camel Singapore 40gr
Đậu Phộng Chiên Giòn Camel Singapore 40gr Barcode: 8888112061001
15,000₫
Đậu Phộng Đường Camel Singapore 40gr
Đậu Phộng Đường Camel Singapore 40gr Barcode: 8888112161008
15,000₫
Đậu Phộng Rang Không Dầu NX 70gr
Đậu Phộng Rang Không Dầu NX 70gr.
893613713381101/NX/2020      8.5X2.5X31
. CBCL Số: 01/NX/2020
28,000₫
Đậu Phộng Rang Không Dầu Tách Vỏ NX 70gr
Đậu Phộng Rang Không Dầu Tách Vỏ NX 70gr.
89361371338041/NX/20208.5X2.5X21
. CBCL Số: 1/NX/2020
30,000₫
Đậu Phộng Rang Muối Lê Trang 200Gr
Đậu Phộng Rang Muối Lê Trang 200Gr Barcode: 8936127340281
33,000₫
Đậu Phộng Rang Muối Tong Garden Thái Lan 42gr
Đậu Phộng Rang Muối Tong Garden Thái Lan 42gr Barcode: 8850291110719
10,000₫
Đậu Phộng Tách Vỏ Lụa Dừa Cay NX 70gr
Đậu Phộng Tách Vỏ Lụa Dừa Cay NX 70gr.
893613713377419/NX/20208.5X2.5X25
. CBCL Số: 19/NX/2020
33,000₫
Đậu Phộng Tách Vỏ Lụa Tỏi Ớt NX 70gr
Đậu Phộng Tách Vỏ Lụa Tỏi Ớt NX 70gr.
893613713378117/NX/20208.5X2.5X24
. CBCL Số: 17/NX/2020
33,000₫
Đậu Phụng Nước Cốt Dừa Dan-D 12/170G
Đậu Phụng Nước Cốt Dừa Dan-D 12/170G Barcode: 8935090910019
25,000₫
Đậu Xanh Cà PMT 450Gr
Đậu Xanh Cà PMT 450Gr Barcode: 8938505002316
29,000₫
Đậu Xanh Hạt PMT 450Gr
Đậu Xanh Hạt PMT 450Gr Barcode: 8938505002132
29,000₫
Đậu Xanh Không Vỏ PMT 450Gr
Đậu Xanh Không Vỏ PMT 450Gr Barcode: 8938505002149
31,000₫
Điều Mật Ong Winut 200gr

Điều Mật Ong Winut 200gr

KT 21*11*6

Barcode: 8936172740401
122,000₫
Điều Phủ Dừa Mật Ong NX 50gr
Điều Phủ Dừa Mật Ong NX 50gr.
893613713388019-022/NX/20198.5X2.5X30
. CBCL Số: 19-022/NX/2019
53,000₫
Điều Phủ Gấc Mật Ong NX 50gr
Điều Phủ Gấc Mật Ong NX 50gr.
893613713390319-023/NX/20198.5X2.5X23
. CBCL Số: 19-023/NX/2019
53,000₫
Điều Phủ Nghệ Mật Ong NX 50gr
Điều Phủ Nghệ Mật Ong NX 50gr.
893613713389719-024/NX/20198.5X2.5X27
. CBCL Số: 19-024/NX/2019
53,000₫
Điều Rang Muối Bóc Vỏ Winut 200gr

Điều Rang Muối Bóc Vỏ Winut 200gr

KT 11*21*6

Barcode: 8936172740227
116,000₫
Điều Rang Muối Vỏ Lụa Winut 300gr
Điều Rang Muối Vỏ Lụa Winut 300gr Barcode: 8936172740180
134,000₫
Điều Rang Yum Thái Winut 300gr
Điều Rang Yum Thái Winut 300gr Barcode: 8936172741439
170,000₫
Điều Sấy Tiêu Hồng NX 50gr
Điều Sấy Tiêu Hồng NX 50gr.
893613713387319-025/NX/20198.5X2.5X18
. CBCL Số: 19-025/NX/2019
53,000₫
Điều Tươi Rang Củi NX 50gr
Điều Tươi Rang Củi NX 50gr.
893613713391019-034/NX/20198.5X2.5X20
. CBCL Số: 19-034/NX/2019
54,000₫
H'Ren Hạt Bí Rang 500gr
H'Ren Hạt Bí Rang 500gr. Barcode: 8938505036212. CBCL: 01:2018/HAP
85,000₫
H'Ren Hạt Dưa Rang 500gr
H'Ren Hạt Dưa Rang 500gr. Barcode: 8938505036229. CBCL: 02:2018/HAP
99,000₫
H'Ren Hạt Hướng Dương 500gr
H'Ren Hạt Hướng Dương 500gr Barcode: 8938505036236
54,000₫
Hạnh Nhân Có Muối Dan D Pak 50gr
Hạnh Nhân Có Muối Dan D Pak 50gr Barcode: 8935090910842
37,000₫
Hạnh Nhân Không Muối Dan D Pak 50gr
Hạnh Nhân Không Muối Dan D Pak 50gr Barcode: 8935090910873
37,000₫
Hạnh Nhân Mật Ong Blue Diamond Đức 130gr
Hạnh Nhân Mật Ong Blue Diamond Đức 130gr Barcode: 8850096830102
98,000₫
Hạnh Nhân Mỹ 450G
Hạnh Nhân Mỹ 450G Barcode: 8938510105255
359,000₫