ĐẬU & HẠT TẾT

Đậu Phộng Rang Không Dầu NX 70gr
Đậu Phộng Rang Không Dầu NX 70gr.
893613713381101/NX/2020      8.5X2.5X31
. CBCL Số: 01/NX/2020
28,000₫
Đậu Phộng Rang Không Dầu Tách Vỏ NX 70gr
Đậu Phộng Rang Không Dầu Tách Vỏ NX 70gr.
89361371338041/NX/20208.5X2.5X21
. CBCL Số: 1/NX/2020
30,000₫
Đậu Phộng Tách Vỏ Lụa Dừa Cay NX 70gr
Đậu Phộng Tách Vỏ Lụa Dừa Cay NX 70gr.
893613713377419/NX/20208.5X2.5X25
. CBCL Số: 19/NX/2020
33,000₫
Đậu Phộng Tách Vỏ Lụa Tỏi Ớt NX 70gr
Đậu Phộng Tách Vỏ Lụa Tỏi Ớt NX 70gr.
893613713378117/NX/20208.5X2.5X24
. CBCL Số: 17/NX/2020
33,000₫
Điều Phủ Dừa Mật Ong NX 50gr
Điều Phủ Dừa Mật Ong NX 50gr.
893613713388019-022/NX/20198.5X2.5X30
. CBCL Số: 19-022/NX/2019
53,000₫
Điều Phủ Gấc Mật Ong NX 50gr
Điều Phủ Gấc Mật Ong NX 50gr.
893613713390319-023/NX/20198.5X2.5X23
. CBCL Số: 19-023/NX/2019
53,000₫
Điều Phủ Nghệ Mật Ong NX 50gr
Điều Phủ Nghệ Mật Ong NX 50gr.
893613713389719-024/NX/20198.5X2.5X27
. CBCL Số: 19-024/NX/2019
53,000₫
Điều Sấy Tiêu Hồng NX 50gr
Điều Sấy Tiêu Hồng NX 50gr.
893613713387319-025/NX/20198.5X2.5X18
. CBCL Số: 19-025/NX/2019
53,000₫
Điều Tươi Rang Củi NX 50gr
Điều Tươi Rang Củi NX 50gr.
893613713391019-034/NX/20198.5X2.5X20
. CBCL Số: 19-034/NX/2019
54,000₫
Hạt Điều Rang Muối Tách Vỏ Lụa NX 50gr
Hạt Điều Rang Muối Tách Vỏ Lụa NX 50gr.
893613713398906/NX/20208.5X2.5X22
. CBCL Số: 06/NX/2020
56,000₫
Hạt Sen Sấy Gấc Mật Ong NX 40gr
Hạt Sen Sấy Gấc Mật Ong NX 40gr.
893613713395819-030/NX/20198.5X2.5X26
. CBCL Số: 19-030/NX/2019
56,000₫
Hạt Sen Sấy Gừng Mật Ong NX 40gr
Hạt Sen Sấy Gừng Mật Ong NX 40gr.
893613713403019-029/NX/20198.5X2.5X28
. CBCL Số: 19-029/NX/2019
56,000₫
Hạt Sen Sấy Lá Tía Tô NX 40gr
Hạt Sen Sấy Lá Tía Tô NX 40gr.
893613713394118-009/NX/20188.5X2.5X19
. CBCL Số: 18-009/NX/2018
56,000₫