Ham

Ba Rọi Xông Khói XL Le Gourmet 200gr
Ba Rọi Xông Khói XL Le Gourmet 200gr Barcode: 8935019514113 Số Công Bố: 30/SMPFVN/2018
67,000₫
Ba Rọi Xông Khói XL Le Gourmet 500gr
Ba Rọi Xông Khói XL Le Gourmet 500gr Barcode: 8935019514137 Số Công Bố: 30/SMPFVN/2018
165,000₫
Chả Lụa 80mm Le Gourmet 200gr
Chả Lụa 80mm Le Gourmet 200gr Barcode: 8935019550012 Số Công Bố: 34/SMPFVN/2018
46,000₫
Dăm Bông Vai Vuông XL Le Gourmet 200gr
Dăm Bông Vai Vuông XL Le Gourmet 200gr Barcode: 8935019510115 Số Công Bố: 11/SMPFVN/2019
64,000₫
Giò Thủ Le Gourmet 200gr
Giò Thủ Le Gourmet 200gr Barcode: 8935019518012 Số Công Bố: 36/SMPFVN/2018
34,000₫
Thịt Heo Pork Shoulder Tulip 340gr
Thịt Heo Pork Shoulder Tulip 340gr Barcode: 5707196168457 Số Công Bố: 012/CÔNG TY TNHH PHÁT KIẾN GIA/2019
118,000₫