Seafood

Sò Điệp Tẩm Bột Thái Lan 200Gr
Sò Điệp Tẩm Bột Thái Lan 200Gr Barcode: 8850524170374
66,000₫
Thanh Cua Kani Fresh Thái Lan 250Gr
Thanh Cua Kani Fresh Thái Lan 250Gr Barcode: 8850524100036
74,000₫
Vẹm Xanh Sốt Bơ Và Tỏi P.E.I Canada 454gr
Vẹm Xanh Sốt Bơ Và Tỏi P.E.I Canada 454gr Barcode: 777696001221
164,000₫
Vẹm Xanh Sốt Cà Ri Thái P.E.I Canada 454gr
Vẹm Xanh Sốt Cà Ri Thái P.E.I Canada 454gr Barcode: 777696001245
164,000₫
Vẹm Xanh Sốt Rượu Vang Trắng Và Thảo Mộc P.E.I Canada 454gr
Vẹm Xanh Sốt Rượu Vang Trắng Và Thảo Mộc P.E.I Canada 454gr Barcode: 777696001252
164,000₫
Vẹm Xanh Tự Nhiên P.E.I Canada 454gr
Vẹm Xanh Tự Nhiên P.E.I Canada 454gr Barcode: 777696000125
156,000₫