Oral Care

Kem Đánh răng Trắng Sáng Blanx Ý 75ml
Kem Đánh răng Trắng Sáng Blanx Ý 75ml Barcode: 8017331051474
93,000₫
Kem Đánh răng Cho Răng Nhạy Cảm Blanx Ý 75ml
Kem Đánh răng Cho Răng Nhạy Cảm Blanx Ý 75ml Barcode: 8017331037720
93,000₫
Kem Đánh răng Làm Sạch Mảng Bám Blanx Ý 75ml
Kem Đánh răng Làm Sạch Mảng Bám Blanx Ý 75ml Barcode: 8006320054763
161,000₫
Kem Đánh răng Pro Glossy Pink Blanx Ý 75ml
Kem Đánh răng Pro Glossy Pink Blanx Ý 75ml Barcode: 8017331056981
171,000₫
Kem Đánh răng Pro Deep Blue Blanx Ý 75ml
Kem Đánh răng Pro Deep Blue Blanx Ý 75ml Barcode: 8017331056967
171,000₫
Kem Đánh răng Pro Pure White Blanx Ý 75ml
Kem Đánh răng Pro Pure White Blanx Ý 75ml Barcode: 8017331056943
171,000₫
Kem Đánh răng Trắng Sáng Tức Thì Blanx Ý 75ml
Kem Đánh răng Trắng Sáng Tức Thì Blanx Ý 75ml Barcode: 8017331051573
122,000₫
Kem Đánh răng Bảo Vệ Trắng Sáng Blanx +Led Ý 50ml
Kem Đánh răng Bảo Vệ Trắng Sáng Blanx +Led Ý 50ml Barcode: 8017331039731
202,000₫
Kem Đánh Răng Điều Trị Hôi Miệng Halita Dentaid Tây Ban Nha 75ml
Kem Đánh Răng Điều Trị Hôi Miệng Halita Dentaid Tây Ban Nha 75ml Barcode: 8427426026841
286,000₫
Bình Xịt Điều Trị Hôi Miệng Halita Dentaid Tây Ban Nha 15ml
Bình Xịt Điều Trị Hôi Miệng Halita Dentaid Tây Ban Nha 15ml Barcode: 8427426026834
218,000₫
Nước Súc Miệng Điều Trị Hôi Miệng Halita Dentaid Tây Ban Nha 500ml
Nước Súc Miệng Điều Trị Hôi Miệng Halita Dentaid Tây Ban Nha 500ml Barcode: 8427426026803
442,000₫
Nước Súc Miệng Điều Trị Hôi Miệng Halita Dentaid Tây Ban Nha 150ml
Nước Súc Miệng Điều Trị Hôi Miệng Halita Dentaid Tây Ban Nha 150ml Barcode: 8427426026810
201,000₫
Cây Cạo Lưỡi Halita Dentaid Tây Ban Nha
Cây Cạo Lưỡi Halita Dentaid Tây Ban Nha Barcode: 8427426026773
131,000₫
Nước Súc Miệng Cho Người Có Răng Ê Buốt Vitis Dentaid Tây Ban Nha 500ml
Nước Súc Miệng Cho Người Có Răng Ê Buốt Vitis Dentaid Tây Ban Nha 500ml Barcode: 8427426045071
389,000₫
Nước Súc Miệng Ngừa Sâu Răng Và Mòn Răng Vitis Dentaid Tây Ban Nha 500ml
Nước Súc Miệng Ngừa Sâu Răng Và Mòn Răng Vitis Dentaid Tây Ban Nha 500ml Barcode: 8427426037984
407,000₫
Kem Đánh Răng Ngừa Sâu Răng Và Mòn Răng Vitis Dentaid Tây Ban Nha 100ml
Kem Đánh Răng Ngừa Sâu Răng Và Mòn Răng Vitis Dentaid Tây Ban Nha 100ml Barcode: 8427426037977
224,000₫
Nước Súc Miệng Chăm Sóc Nướu Răng Vitis Dentaid Tây Ban Nha 500ml
Nước Súc Miệng Chăm Sóc Nướu Răng Vitis Dentaid Tây Ban Nha 500ml Barcode: 8427426040984
367,000₫
Nước Súc Miệng Chăm Sóc Nướu Răng Vitis Dentaid Tây Ban Nha 150ml
Nước Súc Miệng Chăm Sóc Nướu Răng Vitis Dentaid Tây Ban Nha 150ml Barcode: 8427426040991
179,000₫
Kem Đánh Răng Chăm Sóc Nướu Răng Vitis Dentaid Tây Ban Nha 100ml
Kem Đánh Răng Chăm Sóc Nướu Răng Vitis Dentaid Tây Ban Nha 100ml Barcode: 8427426040915
173,000₫
Cây Cạo Lưỡi Tepe Good™ Thụy Điển
Cây Cạo Lưỡi Tepe Good™ Thụy Điển Barcode: 7317400022178
120,000₫
Bàn Chải Siêu Mềm Select Tepe Thụy Điển
Bàn Chải Siêu Mềm Select Tepe Thụy Điển Barcode: 7317400002309
51,000₫
Bàn Chải Siêu Mềm Nova Tepe Thụy Điển
Bàn Chải Siêu Mềm Nova Tepe Thụy Điển Barcode: 7317400000848
66,000₫
Nước Súc Miệng Điều Trị Sưng Viêm Lở Miệng Oraflogo Áo 150ml

Nước Súc Miệng Điều Trị Sưng Viêm Lở Miệng Oraflogo Áo 150ml Barcode: 3830046680433

579,000₫
Nước Súc Miệng Kiểm Soát Sưng Viêm Lở Miệng Oraflogo Áo 150ml

Nước Súc Miệng Kiểm Soát Sưng Viêm Lở Miệng Oraflogo Áo 150ml Barcode: 3830046680457

481,000₫
Gel Bôi Kiểm Soát Sưng Viêm Oraflogo Áo 10ml
Gel Bôi Kiểm Soát Sưng Viêm Oraflogo Áo 10ml Barcode: 3830046680426
545,000₫
Gel Bôi Điều Trị Sưng Viêm Lở Miệng Oraflogo Áo 10ml
Gel Bôi Điều Trị Sưng Viêm Lở Miệng Oraflogo Áo 10ml Barcode: 3830046680419
545,000₫
Kem Đánh Răng Trisa Perfect White Thụy Sỹ 75ml
Kem Đánh Răng Trisa Perfect White Thụy Sỹ 75ml Barcode: 7610196020015. CBCL: 80366/18/cbmp-qld
103,000₫
Dụng Cụ Cạo Lưỡi Trisa Double Action Thụy Sỹ
Dụng Cụ Cạo Lưỡi Trisa Double Action Thụy Sỹ Barcode: 7610196004480. CBCL: 01:2019/ndh
76,000₫
Đầu Bàn Chải Pin Trisa Trẻ Em Thụy Sỹ
Đầu Bàn Chải Pin Trisa Trẻ Em Thụy Sỹ Barcode: 7610196000352
170,000₫
Đầu Bàn Chải Điện Pro Interdental Soft Thụy Sỹ
Đầu Bàn Chải Điện Pro Interdental Soft Thụy Sỹ Barcode: 7610196000338
170,000₫
Đầu Bàn Chải Điện Complete Protection Medium Thụy Sỹ
Đầu Bàn Chải Điện Complete Protection Medium Thụy Sỹ Barcode: 7610196000345
170,000₫
Bàn Chải Pin Trisa Trẻ Em Thụy Sỹ
Bàn Chải Pin Trisa Trẻ Em Thụy Sỹ Barcode: 7610196000321
397,000₫
Bàn Chải Pin Trisa Pro Interdental Thụy Sỹ
Bàn Chải Pin Trisa Pro Interdental Thụy Sỹ Barcode: 7610196000307
397,000₫
Bàn Chải Đánh Răng Trisa Travel Thụy Sỹ
Bàn Chải Đánh Răng Trisa Travel Thụy Sỹ Barcode: 7610196003971. CBCL: 01:2018/ndh
55,000₫
Bàn Chải Đánh Răng Cho Người Hút Thuốc Trisa
Bàn Chải Đánh Răng Cho Người Hút Thuốc Trisa Barcode: 7610196002066. CBCL: 01:2020/ndh
85,000₫
Bàn Chải Đánh Răng Gỗ Natural Clean Trisa
Bàn Chải Đánh Răng Gỗ Natural Clean Trisa Barcode: 7610196008594
92,000₫
Bàn Chải Đánh Răng Trisa Fresh Medium Thụy Sỹ
Bàn Chải Đánh Răng Trisa Fresh Medium Thụy Sỹ Barcode: 7610196001052
28,000₫
Bàn Chải Đánh Răng Trisa Flexible Head Medium Thụy Sỹ
Bàn Chải Đánh Răng Trisa Flexible Head Medium Thụy Sỹ Barcode: 7610196003650. CBCL: 01:2018/ndh
53,000₫
Kem Đánh Răng Sensodyne Gentle Whitening Thái Lan 160gr
Kem Đánh Răng Sensodyne Gentle Whitening Thái Lan 160gr Barcode: 8850090400424
99,000₫
Kem Đánh Răng Aquafresh Extreme Clean Pure Breath Mỹ 158.8gr
Kem Đánh Răng Aquafresh Extreme Clean Pure Breath Mỹ 158.8gr Barcode: 053100341658
90,000₫